Reklama

Lubuskie gra w piłkę

Program budowy i modernizacji pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej w województwie lubuskim

15 stycznia 2013 roku zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję i przyjął uchwałę o realizacji programu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej „Lubuskie gra w piłkę” na 2013 rok. Uczestnikami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa, zarówno gminy, jak i powiaty.

Program nie uwzględnia budowy trybun ani szatni. Chodzi wyłącznie o przygotowanie boisk z trawy naturalnej

Cel programu
Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w województwie lubuskim poprzez budowę nowych lub modernizację istniejących, ogólnodostępnych, nieodpłatnych, pełnowymiarowych, trawiastych boisk do piłki nożnej, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, co przyczyni się do rozwoju piłkarskiej bazy sportowej województwa i zapewni mieszkańcom regionu dostęp do tej formy aktywności fizycznej.

Uczestnicy programu
Uczestnikami programu „Lubuskie gra w piłkę” mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego boiska. Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest współfinansowanie realizacji boiska z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej.

Wymagane parametry techniczne
Wymagane parametry techniczne boiska do gry w piłkę nożną to:

  • wymiary boiska: prostokąt o długości 90–120 m i szerokości 45–90 m (sugerowane wymiary 105 × 68 m), pozostałe wymiary linii wewnętrznych boiska zgodnie z oficjalnymi wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Minimalne wyposażenie obiektu:

  • dwie bramki o wymiarach 7,32 × 2,44 m wraz z siatką i tulejami,
  • system nawadniania płyty boiska,
  • opcjonalnie infrastruktura (ławki dla drużyn, zaplecze szatniowo-sanitarne),
  • nawierzchnia z trawy naturalnej.

 

WIĘCEJ W 10 WYDANIU MAGAZYNU „BOISKA I STADIONY”

 


MATERIAŁY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
OPRACOWANIE: ANTONINA SADURSKA