Marketing sportowy

Ty też masz sport we krwi

Działania marketingowe stają się istotnym elementem funkcjonowania MOSiR-ów. Od kilku lat w ich strukturach są wyodrębniane działy marketingu, zajmujące się przygotowywaniem planów marketingowych mających na celu poprawę rentowności, realizację planów sprzedaży usług, monitoring świadczonych usług i budowanie wizerunku.

Przy obecnej tendencji znacznego wzrostu wydatków firm na marketing sportowy, MOSiR-y mogą mieć swoje pięć minut, tym bardziej że rynkowe trendy marketingowe wskazują na wzrost znaczenia usług w ogólnej konsumpcji. Wyczerpuje się także rola typowej reklamy, wymuszając poszukiwania nowych i jednocześnie skutecznych kanałów komunikacji marketingowej. Efektem tych poszukiwań jest wzrost wydatków na działania marketingowe oraz intensyfikacja promocji poprzez sport adresowana do osób zainteresowanych sportem, a także do aktywnych rekreacyjnie jako grupy o znacznej sile nabywczej. W skali świata, wydatki na sponsoring sportu stanowią ponad 70% kwot przeznaczanych na projekty sponsoringowe…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 8/2012

 


TEKST: PIOTR BUBELA
FOTO: MOSiR BIAŁYSTOK