Mniejszy stres dla roślin kluczem do sukcesu. Nowa technologia otoczkowania nasion

Zmiany klimatyczne przyczyniają się do częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Okresy ulewnych deszczy przeplatają się z okresami suszy i wysokich temperatur. Okresy z dużą ilością śniegu i lodu występują na zmianę z okresami bardzo suchymi i zimnymi, które mogą prowadzić do przesuszenia roślin. Takie warunki powodują stres nie tylko u roślin, lecz także u zarządców terenów zielonych i greenkeeperów. Możliwe jest jednak szybsze uzupełnianie ubytków przez dosiew oraz szybsza regeneracja murawy po zimowych i letnich uszkodzeniach. Mniej stresu w początkowym okresie rozwoju roślin to wyższy procent przeżywalności i szybsza regeneracja. Jaki czynnik jest więc kluczowy dla kiełkowania i rozwoju roślin oraz dla zmniejszenia stresu? Odpowiedź brzmi: woda.

Woda jest najważniejsza

Woda to pierwsza rzecz, jakiej nasiono potrzebuje do wykiełkowania i pierwsza rzecz, jakiej młoda roślina potrzebuje, żeby rozpocząć fotosyntezę. Jeśli nie ma wody, nasiona nie wykiełkują, a rośliny nie będą rosły. Barenbrug wprowadził na rynek technologię otoczkowania nasion Yellow Jacket Water Manager, która stanowi rodzaj polisy gwarantującej kiełkowanie i dobry rozwój młodej trawy. Technologia Yellow Jacket Water Manager zapewnia lepsze kiełkowanie i rozwój roślin, dzięki właściwemu zarządzaniu dostępnością i bilansem wody w glebie w każdych, także ekstremalnych, warunkach. Reakcje pierwszych użytkowników potwierdzają to, co zostało już wykazane w licznych badaniach naukowych: zarządzanie wodą to zarządzanie stresem roślin.

Co to jest Yellow Jacket Water Manager?

baren_021Yellow Jacket Water Manager to pierwsza na świecie ulepszona technologia otoczkowania nasion, która zapewnia nasionom traw i młodym roślinom właściwy bilans wilgoci, co pozwala na optymalne kiełkowanie i rozwój roślin. Technologia została opracowana przez spółkę Aquatrols we współpracy z Barenbrug. Dzięki tej technologii woda staje się dostępna dla nasion i roślin, a podczas podlewania jest rozprowadzana w glebie i przylega do ziaren piasku, tworząc tak zwaną „strefę przeżycia roślin”. Strefa ta powstaje wokół młodej rośliny w glebie. Dzięki właściwemu zarządzaniu wodą, nasiono może wykiełkować, a młoda roślina rozwijać się i przeżyć bez stresu. Stworzone warunki wzrostu są optymalne, co pozwala trawie na szybki i prężny rozwój.

Lepsze kiełkowanie

Ze względu na gwałtownie zmieniające się warunki wilgotnościowe, można znacząco wpłynąć na kiełkowanie. Szybkość kiełkowania jest zdeterminowana genetycznie i nie można jej zmienić za pomocą żadnej dostępnej na rynku technologii otoczkowania, choć często pojawiają się takie sugestie. Mamy jednak wpływ na sukces kiełkowania: kluczowym czynnikiem jest dostępność wody. Zapewniając optymalną dostępność wody, znacząco zwiększamy szansę na wykiełkowanie nasion.

Zarządzanie wodą

baren_022Zarządzanie zasobami wody jest niezwykle ważne dla uniknięcia wypadania roślin podczas początkowego etapu rozwoju trawy. Utworzona wokół nasion strefa przeżycia roślin nie tylko zatrzymuje wodę w glebie, lecz także reguluje poziom wilgotności wokół nasion. Woda ma możliwość dotarcia do nasion i staje się dostępna dla młodych roślin. Jeśli roślina ma dostęp do wody, może rozpocząć proces fotosyntezy, pobierać składniki pokarmowe i ochłodzić się podczas upałów. Technologia Yellow Jacket Water Manager zapewnia kompleksowe zarządzanie wodą i przyczynia się m.in. do pomyślnego kiełkowania, pewniejszego rozwoju, polepszenia zdrowotności, a także zwiększa szanse przeżycia roślin bez względu na warunki pogodowe.

Co się dzieje w ekstremalnych warunkach?

baren_024
Technologia Yellow Jacket Water Manager udowodniła swoją wartość. Wysokie temperatury i susze, a także przesuszenie gleby w zimie często prowadzą do (występującego lokalnie) zjawiska hydrofobowości gleby. W takiej glebie woda nie może dotrzeć do nasion i młodych roślin. Jeśli nie ma wody, roślina nie może pobierać składników pokarmowych. Dodatkowo dochodzi jeszcze stres spowodowany wysoką temperaturą, ponieważ roślina nie może się ochłodzić. Dla wielu młodych roślin taka kombinacja nieprzychylnych okoliczności jest zabójcza. Rośliny, których nasiona otoczkowano metodą Yellow Jacket Water Manager, nie wykazują objawów takiego stresu. Gleba absorbuje wodę podczas nawadniania lub opadów, dzięki czemu zarówno nadziemne, jak i podziemne części roślin mogą bujnie rosnąć. Bardziej rozwinięty system korzeniowy zwiększa procent przeżywalności roślin w okresach suszy. Nawet po długotrwałej suszy rośliny wspomagane przez Yellow Jacket Water Manager regenerują się, natomiast rośliny pozbawione tej ochrony zamierają.

baren_023

Jeśli chodzi o opady, to ilość deszczu, jaka spada w krótkim czasie, jest coraz większa. Zbyt dużo wody w glebie także powoduje stres roślin i organizmów w niej żyjących. Jeśli woda zalega w glebie zbyt długo, zaburza wymianę O2 i CO2. Pory w glebie są wypełnione wodą zamiast powietrzem, co ma negatywny wpływ na wymianę gazów. Technologia Yellow Jacket Water Manager zapewnia szybkie rozprowadzenie wody i odprowadzenie jej nadmiaru, dzięki czemu w porach glebowych jest miejsce na powietrze.

Optymalny poziom wilgoci

Technologia Yellow Jacket Water Manager zapewnia optymalny poziom wilgoci, co przyczynia się do lepszego kiełkowania i rozwoju roślin bez stresu, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak susza i wysoka temperatura.

Autor jest inżynierem agronomii w firmie Barenbrug Holland.

Kontakt:

Barenbrug Polska Sp. z o.o.

ul. Sowia 15 62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: 61 816 41 34, faks: 61 814 63 05

p.krzywicki@barenbrug.pl,

www.barenbrug.pl

 

TEKST – Olaf Bos

RYSUNKI – Archiwum firmy Barenbrug