Programy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

UWAGA:

Poniższe informacje mają charakter roboczy – stanowią jedynie o kierunku planowanych/ podejmowanych działań. W zestawieniu z treścią dotychczasowych programów pozwalają zorientować się inwestorom o obszarach działalności dotacyjnej Ministra Sportu i Turystyki. Ich ostateczna treść będzie jednakże znana po formalnym zatwierdzeniu przez Ministra stosownych programów. Należy przy tym podkreślić, że nowo ogłaszane programy będą zmienione, m.in. w zakresie, jaki wynika z wchodzącego w życie w IV kw. 2014 nowego rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

1. Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

 

Cel i obszar inwestowania: Cel programu ukierunkowany jest na rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym. Inwestycje realizowane w ramach programu obejmują budowę obiektów specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy międzynarodowe, które mogą stać się areną ważnych zawodów sportowych i imprez masowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

Aplikowanie do programu: Planowanie rozwoju bazy strategicznej infrastruktury sportowej w ramach Programu odbywa się w układzie wieloletnim, tzw. Plan Wieloletni oraz w okresach rocznych, tzw. Plan Roczny.

  • Plan Wieloletni – perspektywiczny wieloletni plan dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu;
  • Plan Roczny – zestawienie zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie dofinansowania zaplanowane jest w danym roku oraz zadań kontynuowanych, których dofinansowanie rozpoczęło się w latach poprzednich.

Wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem inwestycji Centralnego Ośrodka Sportu (do 99%) oraz akademii wychowania fizycznego i jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkołę mistrzostwa sportowego (do 70%).

Minimalna wielkość dofinansowania 500 tys. zł.

Planowany termin ogłoszenia kolejnej edycji Programu (na 2015 r.) – IV kw. 2014 r.

 

2. Wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej

 

Cel i obszar inwestowania: Wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie, przebudowie i remontach obiektów sportowych na terenie całego kraju. Kontynuacja realizowanego od wielu lat programu, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w nasyceniu poszczególnych regionów kraju podstawową infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, w szczególności obiektami ogólnodostępnymi i umożliwiającymi masowe uprawianie sportu.

Priorytety inwestycyjne:

  • szkolna infrastruktura sportowa;
  • kryte pływalnie (w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu);
  • korty tenisowe;
  • obiekty i urządzenia lekkoatletyczne.

Zadania inwestycyjne objęte programem: budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych w gminach, które nie posiadają takiego obiektu, szkolnych hal sportowych, krytych pływalni (w szczególności na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu), boisk, kortów tenisowych i badmintonowych, skateparków, obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, siłowni plenerowych, ścieżek sprawnościowych i ścianek wspinaczkowych, tras nartorolkowych, lodowisk stałych oraz innych zadań za uprzednią zgodą ministra.

Wysokość dofinansowania: co do zasady do 33% kosztów kwalifikowanych zadania (możliwe odstępstwa określane są w rozporządzeniu/programie).

W 2015 roku zaplanowano wstępnie na realizację programu kwotę środków w wysokości 182 mln zł, czyli o ponad 10 mln więcej w stosunku do roku 2014.

Planowany termin ogłoszenia kolejnej edycji Programu (na 2015 r.) – IV kw. 2014 r.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 13

 

TEKST – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej
OPRACOWANIE – Redakcja