„Radosna szkoła” po faceliftingu – VI Edycja

Analizując wykorzystanie środków z Programu „Radosna szkoła”, który prowadzony jest od 2009 r., można stwierdzić, że co roku zainteresowanie nim maleje. Rząd, chcąc uatrakcyjnić Program, proponuje m.in. objęcie nim szkół filialnych, jak i wydłużenie samego czasu na budowę lub modernizację placów zabaw.

Wykorzystanie środków
Na Program „Radosna szkoła” w latach 2009–2011 z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych wydano 97 mln zł, natomiast na budowę lub modernizację szkolnych placów zabaw – 148 mln zł. Łącznie w ramach 3. edycji wydano 244 mln zł. Ze wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych skorzystało w tym okresie 11 773 szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, co stanowiło 88% uprawnionych placówek. Natomiast w latach 2010–2011 (w 2009 r. środki przeznaczane były tylko na pomoce dydaktyczne) szkolne place zabaw zostały utworzone w ponad 2 tys. szkół, czyli w zaledwie 14,5% uprawionych placówek. W 2012 r. wnioskowano o 67 mln zł, w 2013 r. zaś o 64 mln zł na szkolne place zabaw. Zmniejszony poziom zainteresowania placami zabaw skutkował tym, że obniżono kwoty przeznaczone na realizację Programu w poszczególnych latach. Wynikiem było zmniejszenie kwot przeznaczonych na realizację Programu z 488 mln zł do 200 mln zł w 2012 r. oraz z 234 mln zł do 100 mln zł w 2013 r.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 11

 

OPRACOWANIE: Jakub Mościcki
ŹRÓDŁO I RYSUNKI: Ministerstwo Edukacji Narodowej