Rozkładarka mas poliuretanowych

Nowość od SMG

Rozkładarka mas poliuretanowych P207 (dzięki swej małej szerokości roboczej wynoszącej 1,100 mm) nadaje się doskonale do instalacji syntetycznych nawierzchni sportowych na placach zabaw, małych boiskach, bieżniach rozbiegowych do skoku w dal i bieżniach joggingowych.

Wydajność powierzchniowa to 270 m2/h. P207 napędzana jest za pomocą elektrycznego silnika przekładniowego. Dyszel skrętny ma elementy obsługi do posuwu i oscylacji płyty wygładzającej, bieg maszyny określany jest przez boczny nacisk na dyszel skrętny. Płyta wygładzająca ogrzewana jest elektrycznie. Temperatura ustawiana jest za pomocą termostatu i utrzymywana na stałym poziomie. W celu zapewnienia idealnego stopnia docisku materiału można dopasować nachylenie płyty wygładzającej. Grubość warstwy można ustawić za pomocą dwóch pokręteł i można ją zawsze ręcznie zmienić.

 


ŹRÓDŁO: SMG