Stadion w Legnicy

Stawiamy na sport

Największą sportową inwestycją w Legnicy w ostatnich latach była modernizacja stadionu sportowego im. Orła Białego wraz z boiskami treningowymi w parku miejskim, realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych.

1. Rozbudowa stadionu sportowego im. Orła Białego.
2. Modernizacja bazy sportowej na potrzeby dzieci i młodzieży przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy.

Powstały kompleks sportowy aspiruje do miana obiektów o szczególnym znaczeniu dla kultury fizycznej zarówno w odniesieniu do sportu kwalifikowanego, jak i powszechnego. Jest jedną z największych inwestycji sportowych na Dolnym Śląsku, obejmującą nowoczesny piłkarski stadion oraz sąsiadujące z nim boiska treningowe do piłki nożnej, lekkiej atletyki, a także innych dyscyplin sportowych rozgrywanych na tego typu obiektach, w tym m.in. łucznictwa. Łącznie wydatkowano na ten cel blisko 47 mln zł, w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskano 3 mln zł.

Stadion
Budowa stadionu sportowego im. Orła Białego przebiegała dwuetapowo. Koszt I etapu wyniósł około 35 mln zł i objął wykonanie:

  • czterech trybun z 6195 miejscami siedzącymi,
  • zadaszonej trybuny głównej (trybuny A),
  • funkcjonalnego i przestronnego zaplecza szatniowo-sanitarnego,
  • gabinetów odnowy biologicznej,
  • pomieszczeń konferencyjnych wraz z urządzeniami do obsługi medialnej zawodów sportowych,
  • nowoczesnego monitoringu całego obiektu.

Stadion został oddany do użytku 13 marca 2011 roku. Mogą być na nim rozgrywane oficjalne mecze międzynarodowe piłkarskich reprezentacji kobiet i kadr młodzieżowych oraz rozgrywki ligowe. W trybunie B wykonano pomieszczenia z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług, małej gastronomii lub handlu…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 8/2012


TEKST I FOTO: URZĄD MIEJSKI W LEGNICY