Szczecin ma koncepcję

W październiku 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Pierwsze miejsce zajęła Pracownia Projektowa Janusz Pachowski z Izabelina.

 

Główne założenia
Podstawowe założenia projektu rozbudowy i modernizacji stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie przewidują:

  • wyeksponowanie centralnego wejścia na stadion od strony wschodniej, podkreślenie głównej osi boiska i efektowne otwarcie widokowe na wschód (nawiązanie do tradycji stadionów antycznych);
  • wyeksponowanie walorów ukształtowania terenu poprzez czytelny układ poszczególnych poziomów i ich powiązanie schodami, pochylniami, kładkami;
  • optymalne wykorzystanie możliwości obsługi stadionu środkami komunikacji zbiorowej i minimalizacja uciążliwości wynikających z okresowego nasilenia ruchu samochodów osobowych, obniżenie rangi i zmniejszenie uciążliwości dotychczasowego wejścia zachodniego i południowego;
  • prostota i ekonomika rozwiązań przy spełnieniu założonych wysokich walorów estetycznych – wprowadzenie „ładu przestrzennego” poprzez jednorodną stylistykę estetyczną;
  • możliwość etapowania – rozłożenia realizacji w czasie przy założeniu ciągłości funkcjonowania obiektu oraz zachowaniu poprawności konstrukcyjnej.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 11

 

TEKST: Ewa Pachowska
WIZUALIZACJE: Archiwum Firmy