Wielofunkcyjny obiekt sportowy

Nie da się ukryć, że ostatnie lata to prawdziwy boom inwestycyjny w zakresie budowy aren sportowych w Polsce – zarówno lokalnych, jak i krajowych. Dobrym przykładem jest Stadion Śląski, który na pierwszy rzut oka nie wydaje się obiektem multifunkcyjnym, jednak dzięki przemyślanej strategii, właśnie w takiej grupie jest stawiany. W popularnym „kotle czarownic” można rozgrywać mecze piłki nożnej rangi międzypaństwowej, organizować zawody lekkoatletyczne, koncerty dla kilkudziesięciotysięcznej widowni, konferencje, skorzystać z boisk treningowych do piłki nożnej, koszykówki czy siatkówki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komercyjnie wynająć loże biznesowe czy też świetnie wyposażone sale konferencyjne.

To właśnie dobrze przemyślana wartość funkcjonalno-użytkowa obiektu, skrojona na miarę oczekiwań realizowanej inwestycji, może z wielką siłą oddziaływać na sport, rekreację i rozrywkę. Błędy na etapie planowania mogą skutkować różnymi dysfunkcjami nowego obiektu, jak np. opisywane przez media siedziska dla kibiców, zainstalowane w martwym polu, brak odpowiednich warunków do wegetacji naturalnego trawnika boiska piłkarskiego, pomieszczenie dowodzenia bez odsłuchu ze stadionu czy zbyt mała ilość lub błędne rozplanowanie przyłączy elektrycznych.

Konieczne jest przyjęcie założenia, że obiekt powinien wychodzić naprzeciw twardym danym i eksperckim koncepcjom, opierającym się na realnym potencjale wykorzystania go w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat użytkowania, a nie na życzeniowym myśleniu i niepopartej odpowiednim rozeznaniem rynku, ambicji inwestora.

Artykuł traktuje o przykładowej inwestycji w postaci wielofunkcyjnego obiektu sportowego, zaplanowanego metodycznie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, przepisów związków sportowych i dobrych praktyk. Projektowana arena będzie przeznaczona do użytku klubu piłkarskiego, występującego na szczeblu centralnym, którego ambicje sięgają występów w ramach rozgrywek europejskich.

Opisywane rozwiązania mogą być inspiracją do podniesienia standardów obiektów wykorzystywanych w rozgrywkach regionalnych czy lokalnych. Wzorując się na najlepszych standardach, możemy podnieść poziom infrastruktury sportowej. Co jest obowiązkiem, co dobrą praktyką, co zwiększy komfort użytkowników imprez organizowanych na takiej arenie? Przeanalizujmy obszary mające wpływ na wartości funkcjonalno-użytkowe.

Założenia planowanego obiektu:

  1. obiekt wielofunkcyjny z naciskiem na funkcję piłkarską,
  2. obiekt przystosowany do organizacji meczów piłkarskich rangi europejskiej, 3. obiekt składa się z areny głównej (stadion piłkarski oraz hala sportowa) wraz z przedpolem treningowym.

Pomijając aspekt wyboru optymalnej działki, uwzględniającej nie tylko możliwość realizacji inwestycji budowlanej, lecz także komfort przyszłych użytkowników w zakresie dostępności obiektu, niniejszy tekst traktować będzie o dobrze rozplanowanym kompleksie sportowym z areną główną, boiskami treningowymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, drogową oraz parkingami.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 23

 

TEKST – GRZEGORZ GÓRSKI

FOTO – ARCHIWUM FOOTBALLCODE.EU