Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy

Jak zapobiegać, jak naprawiać?

Dlaczego nasze boiska są w złym stanie technicznym? Na taki stan złożyło się kilka czynników. W wielu przypadkach dużo do życzenia ma jakość użytych materiałów, a w szczególności trawy.

Do tej pory bardzo często inwestorzy nie byli świadomi, na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze trawy. Poza tym w przypadku boisk sportowych najczęściej używanym zasypem był granulat SBR, który jest wytwarzany z recyklingu opon, a jego jakość często odbiega od norm, jakie powinien spełniać. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na instalacje w ostatnich latach, w Polsce nie było wyspecjalizowanych firm, które miałyby wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Ta nisza spowodowała nagły przyrost firm instalacyjnych, które nie miały wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego zaplecza technicznego, a to skutkowało niefachowym wykonaniem prac. Na przyczynę obecnego stanu niektórych boisk wpłynęło przekonanie, że boiska ze sztucznej trawy nie wymagają żadnych prac pielęgnacyjnych czy konserwacyjnych. Bardzo często inwestorem boisk były gminy, które następnie przekazywały je w użytkowanie szkołom, nie zapewniając środków finansowych na eksploatację.

Czy można wymienić część boiska ze sztucznej trawy?
Na małych powierzchniach do 2,5 tys. m2 częstotliwość użytkowania w przeliczeniu na m2 jest bardzo intensywna. Wiele małych boisk jest używanych nie tylko do dyscypliny, do jakiej zostały wybudowane. Często spełniają one również rolę wielofunkcyjnego obiektu. Małe płyty boisk są mocno zużywane na całej powierzchni, dlatego też nie ma sensu i technicznego uzasadnienia wymiany części nawierzchni. Na dużych płytach boisk piłkarskich, tj. o powierzchni powyżej 5 tys. m2, dokonuje się wymiany części powierzchni. Wymienia się pole podbramkowe, a także (zależności od zużycia trawy) można dokonać wymiany całego pola karnego lub jego części. Na obiektach o powierzchni od 2,5 do 5 tys. m2 można dokonać częściowej wymiany nawierzchni. W tym celu należy dokonać oceny stanu sztucznej trawy. Oczywiście możliwa jest również wymiana uszkodzonej powierzchni na małym obszarze (około 1 m2). Zdarzają się przypadki uszkodzeń mechanicznych, takie jak wypalenie, przecięcie czy wyrwanie części nawierzchni. Naprawa takich elementów polega na usunięciu uszkodzonej części i wklejeniu nowego kawałka trawy. Należy jednak mieć na uwadze, że wymieniony kawałek trawy może się nieco odróżniać od pozostałej powierzchni.

 

Co zrobić, gdy na boisku odklejają się linie i łączenia brył trawy?
W przypadku nieprofesjonalnej instalacji trawy na boisku pojawiają się powierzchnie, w których trawa zaczyna się rozklejać zarówno w miejscu wklejenia linii, jak i w miejscach łączenia brył trawy. Taki stan techniczny boiska jest niebezpieczny dla grających i może powodować kontuzje. Tego typu uszkodzenia są ewidentną winą wykonawcy i powinny podlegać naprawie gwarancyjnej. Na dużych powierzchniach rozklejeń należy usunąć starą fizelinę z klejem, a następnie zaaplikować pod trawę nową warstwę kleju na flizelinie. Natomiast w przypadku niedużych miejsc można zastosować kleje w aplikatorach.

Jak usunąć całą powierzchnię ze sztucznej trawy?
Użycie wysokiej jakości materiałów, profesjonalna instalacja, prawidłowa pielęgnacja i właściwe użytkowanie obiektu ze sztucznej trawy daje gwarancję długotrwałego użytkowania przy zapewnieniu komfortu gry. Dlatego też trwałość nawierzchni na podobnych obiektach może być różna. Obiekty, które zostały prawidłowo wykonane i są odpowiednio pielęgnowane, mogą funkcjonować nawet przez 20 lat bez konieczności wymiany sztucznej trawy. Gwarancja dana przez producenta trawy nie zagwarantuje inwestorowi wysokiej jakości nawierzchni, jeżeli nie będą spełnione odpowiednie warunki pielęgnacji i konserwacji. Wymiana całej płyty boiska piłkarskiego polega na usunięciu zasypu, tj. piasku i granulatu gumowego. Sama trawa po demontażu nie nadaje się do ponownego użycia, natomiast umiejętne usunięcie zasypu jak najbardziej. Usuwanie zasypu przeprowadza się specjalistycznymi maszynami odsysającymi granulat i piasek, co umożliwia przynajmniej częściowe późniejsze ich wykorzystanie. Firmy produkujące maszyny do instalacji i pielęgnacji boisk ze sztucznej trawy mają również w swojej ofercie urządzenia umożliwiające sprawny demontaż nawierzchni. Całkowita wymiana nawierzchni daje możliwość sprawdzenia i przeprowadzenia ewentualnych napraw i poprawek w podbudowie boiska.

Jaki jest aktualny stan sztucznych nawierzchni w Polsce?
Obserwując na przestrzeni ostatnich lat jakość używanych materiałów, błędy w instalacji i brak odpowiedniej wiedzy na temat przeprowadzania pielęgnacji sztucznychtraw, można stwierdzić, że wiele wykonanych w ostatnich latach obiektów będzie nadawało się do wymiany. Czynnikiem, który ma również istotny wpływ na taki stan rzeczy, jest intensywne użytkowanie. W wielu miejscowościach boiska o powierzchni 1–2 tys. m2 są jedynymi publicznie dostępnymi obiektami infrastruktury sportowej. Często w godzinach przedpołudniowych są użytkowane przez szkoły, a popołudniami udostępniane innym użytkownikom. Mając na uwadze popularność, jaką cieszą się boiska ze sztuczną trawą jako miejsca dające możliwość aktywności fizycznej dla młodzieży i dorosłych, należałoby w najbliższym czasie zabezpieczyć środki na ewentualne wymiany nawierzchni i prawidłowe jej utrzymanie. Należy przypuszczać, że jakość nowej nawierzchni będzie coraz lepsza. Inwestor również staje się coraz bardziej świadomym klientem, który wie, na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę. Producenci sztucznych traw zaczynają postrzegać Polskę jako rynek szybko rozwijający się i oferują materiały o coraz lepszych parametrach.

KONTAKT: www.sztucznatrawa.eu

„BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10

 


TEKST: PAWEŁ NIEMIEC
FOTO: ARCHIWUM FIRMY GLOB GRASS.