Organizacja imprez na przykładzie klubu wielosekcyjnego

Organizacja imprez sportowych charakteryzuje się określoną specyfiką, ale przede wszystkim – w szczególności w przypadku imprez o charakterze masowym – posiada ramy prawne, wewnątrz których powinien poruszać się organizator. Choć w wielu aspektach organizacja imprez sportowych różnych dyscyplin posiada wspólny mianownik, to jednak istnieją obszary, gdzie wymaga ona specyficznych działań lub uwarunkowana jest posiadaniem odpowiedniej infrastruktury.

Przykładem klubu wielosekcyjnego jest GKS Katowice, w którym wiodące są sekcje piłki nożnej mężczyzn, piłki nożnej kobiet, siatkówki mężczyzn oraz hokeja na lodzie mężczyzn. W klubie istnieją również sekcje tenisa ziemnego oraz szachowa, które jednak nie będą tematem niniejszego opracowania. Seniorskie drużyny GKS Katowice poszczególnych sekcji występują w rozgrywkach centralnych na najwyższym, krajowym poziomie. W sezonie 2017/2018 sekcja piłki nożnej mężczyzn występuje w organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej rozgrywkach Nice 1. ligi piłkarskiej, sekcja piłki nożnej kobiet w organizowanych również przez PZPN rozgrywkach 1. ligi piłkarskiej grupy południowej, sekcja siatkówki w organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej rozgrywkach Plus Ligi, a sekcja hokeja w organizowanej przez Polski Związek Hokeja na Lodzie rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi. Wszystkie sekcje działają w ramach spółek akcyjnych, w tym sekcje piłkarskie i siatkówki w ramach spółki GKS GieKSa Katowice S.A., zaś sekcja hokeja w ramach Klubu Hokejowego GKS Katowice S.A. (spółki są od siebie zależne). W dalszej części artykułu przedstawiono uwarunkowania organizacyjno-techniczne realizacji eventów, tj. meczów mistrzowskich, w podziale na specyfikę poszczególnych sekcji/dyscyplin sportowych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 18

 

TEKST – Grzegorz Górski

FOTO – Archiwum GKS GieKSa Katowice S.A.