Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych – 516,1 mln zł!

Sport, rekreacja i odpoczynek w każdym wiekuosa-0191

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostepne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnetrzenj, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy maja sprzyjać intergracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obikety zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integeracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Dwa warianty Otwartych Stref Aktywności

Według badań, przeprowadzonych na zlecenie MsiT, wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. OSA to odpowiedź na to zapotrzebowanie. W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na budowę stref aktywności w dwóch wariantach:

Wariant podstawowy:

 • Siłowania plenerowa (wymagane minimum 6 urządzeń)
 • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowe urządzenia do gier, np. gier planszowych typu szachy/warcaby lub stół do ping ponga, trampolina, itp., zagospodarowanie zieleni)

Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

Wariant rozszerzony:

 • Siłowania plenerowa (minimum 6 urządzeń)
 • Strefa relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni)
 • Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym)
 • Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw)

Wysokość dofinansowania FRKF: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

Cele programu:

 • budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
 • tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
 • odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania

Do kogo kierujemy program?

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
 • podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe

Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref.

Planowany start naboru do programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) w styczniu 2018 r.

 

ŹRÓDŁO I WIZUALIZACJE – Ministerstwo Sportu i Turystyki