Reklama

Stan techniczny obiektów sportowych – czy już bić na alarm?

Jesteś zarządcą obiektu sportowego lub sportowo-widowiskowego? Zależy ci na bezpieczeństwie uczestników imprez organizowanych na jego terenie? Na pewno tak! A czy jesteś przekonany, że twój obiekt jest w pełni bezpieczny dla tych, którzy w nim przebywają? Jeśli nie, to przeczytaj poniższy tekst, a jeśli tak, to… też go przeczytaj

 

Ustawa – Prawo budowlane1 nie reguluje w sposób bezpośredni wytycznych dotyczących przeglądu elementów stałego wyposażenia sportowego na arenach widowiskowo-sportowych i obiektach użyteczności publicznej, niemniej jednak art. 61 ustawy wskazuje, że obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu.

Co więcej, kolejny artykuł ustawy nakłada już na właściciela lub zarządcę obowiązek dokonywania regularnych kontroli w formie małego i dużego przeglądu stanu technicznego obiektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu dotyczy nie tylko użytkownika, lecz także zatrudnionego personelu. Obowiązek dbałości i odpowiedzialności za obiekt budowlany jest zapisany również w art. 214 § 2 kodeku pracy2, który stanowi, że: „Pracodawca jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy”.

Jak powyższe ma się do rzeczywistości?

Znacząca większość obiektów sportowych w naszym kraju, budowana jeszcze w poprzednim ustroju, wymaga szybkiej i radykalnej akcji ratunkowej. Co jakiś czas – i to niestety nierzadko – słyszymy o kolejnych wypadkach na boiskach piłkarskich, kiedy to archaiczne, niecertyfikowane bramki przewracają się na dzieci. Na boiskach do koszykówki wzrasta liczba „ofiar” źle montowanych obręczy i tablic odbiciowych. Wypadkową powyższych zdarzeń jest rosnąca liczba roszczeń odszkodowawczych, które trafiają do ubezpieczalni. Przerażający staje się fakt, że nieświadomy dramatycznego stanu technicznego urządzeń zarządca decyduje się na dokonanie przeglądu w momencie, gdy jest już za późno. Co gorsze, okazuje się wtedy, że urządzenia sportowe to niejednokrotnie skomplikowane rozwiązania (szczególnie konstrukcje koszy najazdowych i podstropowych czy kotar grodzących powierzchnię sali), które są wyjątkowo kosztowne nie tylko przy zakupie i instalacji, lecz także w naprawie. Jak wiadomo, usterka wykryta zbyt późno kosztuje kilkakrotnie więcej niż zdiagnozowana we wczesnej fazie jej wystąpienia.

Obłożenie i wykorzystanie funkcjonalne obiektu, jak również ograniczenia budżetu rocznego utrzymania nieruchomości, w żaden sposób nie usprawiedliwiają nieprofesjonalnego i zbyt rzadkiego dokonywania przeglądów stanu technicznego urządzeń. Świadomość dokonywania regularnych przeglądów pozwala przede wszystkim na weryfikację, czy sprzęt zainstalowany w obiekcie jest sprawny i czy spełnia wymogi funkcjonalno-użytkowe. W świetle obowiązującego prawa wszystkie urządzenia instalowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać certyfikaty uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B. Zaleca się, aby na etapie „spinania” budżetu przewidzieć dodatkowe środki na wizytę wykwalifikowanego zespołu montażowo-serwisowego, który określi stabilność zamontowania elementów stałego wyposażenia obiektu, zaleci sposób jego dalszego użytkowania, a także wyda certyfikat poświadczający, że zainstalowany sprzęt sportowy spełnia wymogi bezpieczeństwa oraz wymogi funkcjonalno-użytkowe. Zasadne jest więc, żeby zawczasu dobrać przedstawicielstwo serwisowe, którego serwisanci legitymują się odpowiednim doświadczeniem, posiadają uprawnienia do pracy na wysokości i są przeszkoleni w zakresie techniki montażu bezpośredniego.

Kontakt:

INTERPLASTIC Roger Żółtowski
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno
tel.: 58 511 29 60
faks: 58 511 29 80
info@interplastic.pl
www.interplastic.pl

Jarosław Kisiel
Kierownik Sprzedaży Krajowej
tel.: +48 695 645 546
jkisiel@interplastic.pl

interplastic

 

 

 

 

TEKST I FOTO – Firma Interplastic