Reklama

„Dialog techniczny” – czyli nowa formuła konkurowania na rynku

 

„(…) formuła dialogu technicznego pozwala wierzyć w zmianę jakościową realizowanych projektów budów i remontów obiektów sportowych. Z nową perspektywą wkraczamy na ścieżkę współpracy z Instytucjami Publicznymi” – Krzysztof Wawrzak, dyrektor handlowy – Interplastic

W dobie rosnącej liczby projektów szablonowych, schematycznych, dotyczących zarówno wielotysięcznych aren sportowo-widowiskowych, jak i, wydawać by się mogło prostych w realizacji, sal gimnastycznych, powstaje niejednokrotnie konflikt pomiędzy dokumentacją projektową a faktycznym potencjałem wykonalności prac montażowych w obiekcie, który może nieść za sobą dodatkowe nakłady finansowe. Okazuje się, że zaprojektowane rozwiązania są często wyłącznie teorią i w konfrontacji z rzeczywistym montażem sprzętu sportowego muszą zostać zaadaptowane do panujących warunków technicznych na budowie. Tym samym tylko firmy z zapleczem konstrukcyjno-produkcyjnym są w stanie odnaleźć się w zastałej sytuacji i zaproponować odpowiednie rozwiązania zamienne.

inter314

inter414

Powyższe stwierdzenie potwierdza fakt, że projekt jest zdarzeniem wyjątkowym, różniącym się od pozostałych w każdym calu, a nowo projektowany obiekt jest zawsze inny od poprzedniego. Stwarza to szanse dla firm, które potrafią dostosować swoją usługę do klienta w warunkach nieosiągalnych dla konkurencji, działających w ciągle zmieniającym się środowisku.

Docelowo wszystkie budowane i remontowane obiekty sportowe powinny być przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami klienta. Niestety coraz częściej zdarza się, że specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wraz z błędami w opisie i rysunkach, są powielane z inwestycji na inwestycję na zasadzie „kopiuj – wklej”, niosąc za sobą ogromną liczbę pytań i wątpliwości. Błąd! Takie działanie szkodzi przede wszystkim użytkownikowi, który traci możliwość dostosowania swojego obiektu do własnych potrzeb. Projekt powinien być skrojony na miarę. Stwarza to możliwość oddania w użytkowanie obiektu nietuzinkowego, wyróżniającego się.

inter514

Wielokrotnie w przypadku remontów hal sportowych wcześniejsza konsultacja inwestora z „rynkiem” pokazuje, jak z małej „zapuszczonej” sali sportowej stworzyć obiekt na miarę XXI wieku, przy ograniczonych środkach finansowych.

To właśnie formuła dialogu technicznego, umieszczona w ustawie Prawo zamówień publicznych1, otwiera furtkę dla Zamawiającego do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym2. Świadomość tej procedury pozwala w najefektywniejszy sposób wykorzystać zakładany budżet. Bezsprzecznie, w sposób transparentny umożliwia Zamawiającemu otwartą dyskusję w doborze wyposażenia sportowego przy udziale profesjonalnych firm, dysponujących bagażem doświadczeń w gałęzi budownictwa sportowego.

Co więcej, dialog z potencjalnymi wykonawcami może zapobiec narażeniu się na dodatkowe koszty na etapie realizacji, ale też, z drugiej strony, odkrywa najnowsze rozwiązania i możliwości technicznego wykonania.

Wszystko więc, przy przejawie chęci po stronie Zamawiającego i jego świadomości współpracy z rynkiem, ma swój początek podczas odpowiedniego doboru partnerów doradczych. Początek projektu, w który angażowany jest cały zespół na etapie koncepcji, to:

  • pomoc w projektowaniu,
  • spotkania na budowach,
  • wizje lokalne i pomiary,
  • prezentacje sprzętowe w show roomach.

Na wszystkich etapach przedsięwzięcia do poszczególnych zadań powinny być delegowane osoby posiadające: specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności organizacyjne do prowadzania rozmów, przygotowania dokumentacji przetargowych i przygotowania produkcji i montażu.

Tylko wyspecjalizowane firmy, działające w ramach wymienionych zespołów osobowych, mają szansę na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W dzisiejszych czasach i przy wymagającym kliencie oczekuje się, by zakres przedmiotu zamówienia skupiał się w rękach możliwie najmniejszej liczby wykonawców. Tym samym najlepszym wyborem staje się ten, kto potrafi skupić swoją działalność w konkretnym obszarze, ale jednocześnie wykorzystywać okazję do świadczenia usług wykraczających poza zakres oferty potencjalnych konkurentów na rynku.

interplastic

 

 

 

 

Kontakt:
INTERPLASTIC Roger Żółtowski
Tuchom, ul. Gdyńska 45
80-209 Chwaszczyno
tel.: 58 511 29 60
faks: 58 511 29 80
info@interplastic.pl
www.interplastic.pl

Jarosław Kisiel
Kierownik Sprzedaży Krajowej
tel.: +48 695 645 546
jkisiel@interplastic.pl

 

TEKST I FOTO – Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski