Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki na boiska i stadiony

Powoli kończą się inwestycje na budowę boisk i stadionów realizowane ze środków unijnej perspektywy 2007–2013. Program „Orlik” także mamy już za sobą. Nim przyjdą konkursy w ramach nowego unijnego rozdania, nadal jednak dostępne będą dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Środki te w części obejmują programy roczne oraz wieloletnie, ale także projekty pilotażowe, dlatego warto na bieżąco sprawdzać stronę internetową Ministerstwa. Wsparciem ministerialnym należy zainteresować się nie tylko w przypadku budowy czy rozbudowy boisk i stadionów, lecz także w sytuacji, gdy szukamy wsparcia dla organizacji np. zajęć sportowych dla dzieci.

Dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych

Większość środków przeznaczanych na inwestycje sportowe w ramach środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pieniądze trafiają do beneficjentów w ramach dwóch głównych programów:

  1. Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – zwanych „inwestycjami strategicznymi”.
  2. Inwestycji w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej – zwanych „inwestycjami terenowymi”.

Istnieje również możliwość pozyskania wsparcia na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury tenisowej w ramach „Programu budowy hal tenisowych” oraz na inwestycje dot. rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej ze środków „Programu szkolnego”. Niestety środki przeznaczone na dwa ostatnie programy są bardzo ograniczone.

Inwestycje strategiczne. Wysokość możliwego dofinansowania dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Są tu jednak dwa wyjątki. Gdy inwestorem jest Centralny Ośrodek Sportu, dofinansowanie może wynieść do 99% wartości inwestycji. Natomiast gdy inwestorem jest Akademia Wychowania Fizycznego lub jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę mistrzostwa sportowego o strategicznym znaczeniu dla sportu – wsparcie może sięgnąć do 70% inwestycji. Musimy pamiętać, że środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są wyłącznie obiekty sportowe. Tak więc w przypadku budowy obiektu o charakterze sportowo-rekreacyjnym bądź dydaktyczno-sportowym, procentowy udział środków Funduszu dotyczy wyłącznie części sportowej obiektu stanowiący koszty kwalifikowane. Wniosek o wsparcie należy wypełnić zgodnie z formularzem wniosku zamieszczonym w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną do 31 maja danego roku. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłać na adres Ministerstwa. Zainteresowanych szczegółowymi zasadami dofinansowania odsyłamy do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 12

 

TEKST: Dawid Drobnić