Kultura fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012

Niniejsza publikacja jest kontynuacją opracowania „Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008–2010”, która ukazała się w 2011 r., oraz poprzedzających ją, cyklicznie wydawanych publikacji „Kluby sportowe”. Wszystkie te publikacje były przygotowane wspólnie przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS.

W publikacji zaprezentowano aktualne wyniki badań:

  • klubów sportowych,
  • polskich związków sportowych,
  • organizacji kultury fizycznej.

Opracowanie zawiera również informacje o sporcie i rekreacji dzieci i młodzieży, udziale polskich zawodników w igrzyskach olimpijskich oraz uzyskanych medalach na mistrzostwach świata i Europy, a także imienny wykaz polskich medalistów imprez międzynarodowych w kategorii wiekowej „senior” w latach 2011 i 2012.

Uzupełnieniem publikacji z zakresu osiągnięć sportowych Polaków na arenie międzynarodowej jest wykaz medalistów we wszystkich kategoriach wiekowych w sportach, w których informacje zostały potwierdzone przez właściwe związki sportowe, dostępny na stronie internetowej GUS.

Obok informacji o charakterze ogólnokrajowym, wiele miejsca poświęcono prezentacji omawianych zjawisk według województw, a także regionów, podregionów i powiatów.

Oddając do rąk Państwa kolejną publikację z zakresu kultury fizycznej, wyrażamy przekonanie, że zawarty w niej zestaw informacji statystycznych dotyczących charakterystyki klubów sportowych, związków sportowych, sportu dzieci i młodzieży oraz osiągnięć medalowych zawodników polskich w mistrzostwach świata i Europy, okaże się dla Państwa użyteczny.

Dziękujemy równocześnie wszystkim osobom i instytucjom za przekazane informacje wykorzystane w opracowaniu.

Autorzy opracowania będą wdzięczni wszystkim osobom i instytucjom za przekazanie dodatkowych informacji, uwag i sugestii zmierzających do udoskonalenia i wzbogacenia następnych opracowań z tego obszaru tematycznego.

dr Piotr Łysoń – Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia
dr Marek Cierpiał-Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Warszawa-Rzeszów, grudzień 2013 r.

Uwagi ogólne

Publikacja „Kultura fizyczna w latach 2011 i 2012” zawiera podstawową charakterystykę kultury fizycznej w Polsce. Zamieszczone informacje dotyczą różnych aspektów tego zjawiska – działalności klubów i związków sportowych, wybranych organizacji kultury fizycznej, zajmujących się zarówno sportem wyczynowym, jak i powszechnym. Zawiera zestawienie medali zdobytych przez polskich sportowców na arenie międzynarodowej, a także imienny wykaz polskich medalistów. W publikacji są również informacje na temat przyszkolnej infrastruktury sportowej w Polsce. W działach I, II i III zamieszczone zostały dane dotyczące klubów sportowych zajmujących się sportem wyczynowym. Dział IV charakteryzuje działalność polskich związków sportowych, dział V – wybranych organizacji kultury fizycznej, uczniowskich klubów sportowych i klubów wyznaniowych, dział VI przedstawia podstawowe informacje z zakresu sportu i rekreacji dzieci i młodzieży, w dziale VII zamieszczono informacje o osiągnięciach polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy w latach 2011 i 2012. Uzupełnieniem publikacji jest aneks zawierający dane z zakresu działalności klubów sportowych na poziomie regionalnym oraz imienny wykaz medalistów imprez sportowych w latach 2011 i 2012 w kategorii wiekowej „senior” w wybranych sportach oraz pełny wykaz w formie elektronicznej, zamieszczony na stronie internetowej GUS, we wszystkich sportach, których wykazy zostały potwierdzone przez właściwe związki sportowe. Dane zawarte w publikacji zostały ujęte w większości w układzie wojewódzkim. Podstawowe dane w działach I, III, IV i V przedstawiono według regionów – pierwszy poziom NTS1. Część danych z zakresu działalności klubów sportowych została zaprezentowana w aneksie w układzie podregionów (trzeci poziom NTS) i powiatów (czwarty poziom NTS). Fragment publikacji dotyczący osiągnięć sportowców w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 r. został przedstawiony w podziale na rodzaje sportów, w których prowadzona była rywalizacja, natomiast w przypadku mistrzostw świata i Europy w latach 2011 i 2012 osiągnięcia prezentowane są w podziale na rodzaje sportów, w których polscy sportowcy zdobywali medale. Wykaz imienny medalistów sporządzono w podziale na rangę imprezy (Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy) oraz rodzaj sportu.

Dane z zakresu klubów sportowych, związków sportowych, organizacji kultury fizycznej ujęte są według stanu w dniu 31 XII, natomiast dane dotyczące szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkolnych obiektów sportowych – według stanu w dniu 30 IX .

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 12

 

ŹRÓDŁO: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie
OPRACOWANIE: Redakcja