Reklama

Efektywna promocja regionu

Działaj skutecznie

Czy jednostki samorządu terytorialnego pozostają w tyle za sektorem biznesowym w zakresie wykorzystania Internetu jako medium reklamowego? Świadomość ważnej roli Internetu wśród przedstawicieli samorządów wciąż rośnie, tak jak rośnie pozycja Internetu jako kluczowego źródła informacji.

Niektóre samorządy wykorzystują Internet w działaniach promocyjnych. Wyzwaniem wciąż jednak pozostaje efektywne wykorzystanie tego medium.

Zdefiniuj produkt
Jako przedmiot promocji można zdefiniować np. dowolny produkt turystyczny bądź inwestycyjny. Zamiast mówić ogólnie o promocji inwestycyjnej regionu, można zdefiniować konkretne korzyści dla inwestora zainteresowanego ulokowaniem swojego biznesu w nowej lokalizacji. Warto zatem zastanowić się nad silnymi stronami regionu i spróbować stworzyć konkretne produkty turystyczne oraz ofertę odpowiadającą potrzebom inwestorów.

Zdefiniuj mierzalne cele
Brak jasnego i mierzalnego celu lub cel zbyt ogólny utrudni pomiar stopnia jego realizacji, a co za tym idzie, nie będzie można wyciągnąć z takich działań lekcji na przyszłość. Jak zatem zdefiniować cel działań promocyjnych w Internecie? W zależności od przyjętej strategii takim celem może być np. odwiedzenie przez internautę naszej strony lub określonej podstrony z informacją, na promocji której nam zależy…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 7/2012

 


TEKST: ROBERT FATEK