Reklama

Jak naprawić piłkochwyt?

Jak naprawić piłkochwyt?

Zakończył się rządowy program „Moje Boisko – Orlik 2012”, który zaowocował powstaniem ponad 2600 kompleksów sportowych, przeznaczonych przede wszystkim dla najmłodszych adeptów piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Niestety większość Orlików boryka się z problemami. W wielu przypadkach jakość wykonania różnych elementów pozostawia sporo do życzenia. Kilka lat działalności programu pokazuje, że idea Orlików sprawdziła się i większość kompleksów jest czynnych od rana do późnego wieczora. Tak intensywne użytkowanie wskazuje również, jakie elementy mogą w najbliższym czasie wymagać renowacji lub napraw w wybudowanych kompleksach sportowych. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane problemy związane z zastosowaniem piłkochwytów i siatek na bramki na boiskach z programu „Moje Boisko – Orlik 2012” i sposoby ich naprawy.

Problem 1
Najczęściej spotykanymi problemami są usterki ogrodzenia za bramkami piłkarskimi. W części Orlików zrezygnowano z zastosowania piłkochwytów piłkarskich, zakładając, że podobną funkcję może spełniać samo ogrodzenie boiska. Niestety, praktyka pokazała, że w sytuacji intensywnego użytkowania boisk i specyfiki gry na niewielkich boiskach, polegającej na dużej ilości silnych strzałów z niewielkiej odległości, takie rozwiązanie się nie sprawdza. Piłkochwyt metalowy powoduje odbicie, a nie wyłapanie piłki, a więc nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Silne uderzenia piłki powodują wybijanie i wykrzywianie się prętów w siatkach metalowych, a także powstawanie nieodwracalnych wybrzuszeń na ogrodzeniach wykonanych z siatki powlekanej. W rezultacie jest osłabiana struktura ogrodzenia, a powyginana siatka za bramkami może stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników i doprowadzić nawet do zamknięcia obiektu. Rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie specjalnych systemów piłkochwytów piłkarskich ustawianych przed ogrodzeniem. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko uszkodzenia elementów ogrodzenia i przedłużyć okres ich użytkowania, a także zapewnić sportowcom lepsze warunki do grania. Dodatkowym atutem boiska staje się wówczas jego estetyka, dotycząca zarówno płotu okalającego boisko, jak i samego piłkochwytu. Dość często zdarzało się również, że niedoświadczeni wykonawcy Orlików, w których zaprojektowano system piłkochwytów, nie mieli wystarczającej wiedzy na temat tego, jaki system wybrać i w jaki sposób go zamontować. Efektem było najczęściej zamówienie nieprawidłowych wymiarów siatki i zbyt słabe jej naciągnięcie, co skutkowało nieprawidłową pracą piłkochwytu. Osobnym tematem są zaskakujące sposoby, w jaki mocowano siatki.

Problem 2

Dość powszechnie spotyka się mocowanie siatek do słupów za pomocą plastikowych zapinek elektrycznych lub po prostu za pomocą przyciętego do odpowiedniej długości drutu. Żadne z tych rozwiązań nie zapewnia odpowiedniej wytrzymałości, a może być nie tylko groźne dla użytkowników, lecz także powodować uszkodzenia siatki. Zapobieganie podobnym problemom to przede wszystkim stosowanie rozwiązań systemowych, w których są przewidziane odpowiednie sposoby łączenia wszystkich elementów piłkochwytów ze sobą. Inwestor może prowadzić działania w tym kierunku, m.in. wprowadzając odpowiednie zapisy do treści przetargów na wykonanie napraw boisk z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jest to zdecydowanie bardziej skuteczne, a w perspektywie dalszego wieloletniego użytkowania znacznie tańsze niż częste naprawy uszkodzonych elementów.

Problem 3
Na wielu Orlikach można spotkać zbyt bliskie ustawienie piłkochwytów w stosunku do ogrodzenia b 20 oiska. W wielu przypadkach, zwłaszcza przy zastosowaniu piłkochwytów innych niż systemowe, siatka była pozaczepiana o elementy ogrodzenia. Dzieje się tak, ponieważ uderzona z dużą siłą piłka zabiera ze sobą zbyt słabo naciągniętą siatkę i zawiesza ją na ogrodzeniu. Powoduje to oczywiście nieprawidłową pracę piłkochwytu i prowadzi do uszkodzeń zarówno samej siatki, jak i ogrodzenia. Dla zapobiegania tego typu problemom proponuje się zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy ogrodzeniem i piłkochwytem – nie mniejszej niż 70 cm. Niezbędne jest również odpowiednie napięcie siatki piłkochwytu, co najłatwiej jest osiągnąć, stosując systemowe rozwiązania piłkochwytów.

Problem 4
W niektórych rejonach kraju były stosowane piłkochwyty w postaci siatek zawieszanych luźno z wysięgników zamocowanych do ogrodzenia. Siatki te były mocowane bezpośrednio do dolnych fragmentów słupów ogrodzeniowych, co poważnie ograniczało możliwości wyłapywania piłki. Dodatkowo, taki system podwieszenia siatki powodował, że siatka o dużej powierzchni pracowała na zasadzie żagla powiewającego na wietrze, a więc mogła w łatwy sposób zaczepić się o fragmenty ogrodzenia lub zerwać z wysięgników. Praktyka pokazuje, że stosowanie takich rozwiązań prowadziło do szybkiego niszczenia piłkochwytów i ogrodzenia. Dlatego też zaleca się stosowanie sprawdzonych rozwiązań systemowych.

Problem 5
Kolejnym dość często spotykanym sposobem tworzenia piłkochwytów było wykorzystywanie istniejącego ogrodzenia i mocowanie siatki na podwyższonych słupach. W ten sposób powstawał dwuczęściowy, metalowo-polipropylenowy piłkochwyt. Niestety, dolna część wykonana z metalu odkształcała się w naturalny dla tego typu piłkochwytów sposób, a dodatkowo w miejscach łączenia się z siatką polipropylenową następowało jej zrywanie.

 

Siatki na bramki
Intensywne użytkowanie boisk piłkarskich z programu „Orlik” wpływa również na zużywanie się siatek na bramki do piłki nożnej. Niestety, dość często spotykamy się z sytuacją, gdy na Orlikach są stosowane siatki sznurkowe lub węzłowe (niespełniające norm jakości), które są dodatkowo nieprawidłowo mocowane. Wszystkie te czynniki powodują szybkie zużywanie się siatek. W ofercie firmy Huck znajduje się również kilka typów siatek bezwęzłowych w różnych kolorach na bramki stosowane na boiskach z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Dodatkowo, specjalnie na Orliki jest przygotowana siatka o podwyższonej wytrzymałości.

System piłkochwytów i siatki na bramki firmy Huck Polska
Jako alternatywę dla wspomnianych wyżej rozwiązań proponuje się system piłkochwytów firmy Huck Polska. Systemy piłkochwytów Huck są wyposażone w autorskie, sprawdzone na wielu obiektach sportowych (w tym również na wielu Orlikach) słupy aluminiowe, odporne na rdzewienie. Zalecana wysokość słupów to 6 m, ale dostępne są również systemy o innych wysokościach. Słupy są  umieszczone w tulejach zabetonowywanych w podłoże, dzięki czemu bardzo łatwy jest samodzielny ich montaż i demontaż. Specjalny profil słupów pozwala na zawieszanie na nich siatki za pomocą haków z PVC. Siatki polipropylenowe stosowane na piłkochwytach Huck to najlepsze dostępne w Polsce siatki spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytrzymałości. Potwierdzają to liczne atesty, certyfikaty i nagrody. W zależności od warunków lokalnych, klienci mogą zamówić siatkę o przekroju linek od 3 do 5 mm i krawędzi oczka od 45 do 100 mm. Wszystkie typy siatek są bardzo wytrzymałe zarówno na próby rozciągnięcia lub rozerwania, jak i na warunki atmosferyczne. Dzięki temu mogą one służyć przez wiele sezonów, bez utraty wytrzymałości i kolorystyki. Okres gwarancji sięga trzech lat. W praktyce najczęściej stosowane są siatki o średnicy linki wynoszącej minimum 4 mm i krawędzi oczka 45 mm. Sprawdziły się już na wielu boiskach z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki użytkowania Orlików, na których często są spotykane silne uderzenia na bramkę z bliskiej odległości. Stawia to siatkom wyższe wymagania, a stosowanie siatek o słabszych parametrach może prowadzić do ich rozrywania. Najważniejsze cechy systemu piłkochwytów Huck:

  • łatwy montaż i demontaż systemu dzięki zastosowaniu techniki mocowań słupów do tulei zabetonowanych do gruntu, co jest szczególnie istotne, gdy dostęp do obiektu sportowego jest najwygodniejszy poprzez piłkochwyt,
  • możliwość betonowania tulei na bardzo wczesnym etapie, co przyspiesza prace budowlane,
  • wytrzymałość i odporność na rdzewienie słupów wykonanych z autorskich profili aluminiowych, wyposażonych w prowadnicę dla elementów (haków) mocujących do nich siatkę,
  • mocowanie siatki do słupów za pomocą haków wykonanych z PVC,
  • wykorzystanie najlepszych na rynku bezwęzłowych siatek polipropylenowych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, które cechuje wysoka odporność na zrywanie, rozciąganie, przecieranie i zabrudzenia,
  • pełne bezpieczeństwo ćwiczących, wynikające z bezwęzłowej techniki tworzenia siatek,
  • doświadczenie w wyliczaniu wymiarów siatki, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie naciągnięcie siatek i prawidłowa praca piłkochwytów,
  • możliwość wymiany zniszczonej siatki piłkochwytu bez konieczności wymiany słupów,
  • możliwość podwyższania wysokości piłkochwytu przez zastosowanie adapterów połączonych z już istniejącymi słupami, do których należy dokręcić elementy mocujące siatkę w sposób uniemożliwiający jej przedwczesne zużycie,
  • możliwość samodzielnej wymiany istniejących piłkochwytów na system piłkochwytów Huck, co znacznie ogranicza koszty napraw.

Dla inwestorów i użytkowników firma Huck Polska w celu ulepszenia obsługi wszelkiego typu napraw poleca certyfikowanego serwisanta i doradcę – firmę Sport Direkt.

KONTAKT: www.huck.pl

„BOISKA I STADIONY” – WYDANIE NR 10 

 


TEKST: FIRMA HUCK POLSKA
FOTO: FIRMA HUCK POLSKA