Karmimy boisko piłkarskie

Częste koszenie trawiastych boisk piłkarskich powoduje szybkie wyczerpywanie się składników pokarmowych, znajdujących się w warstwie wegetacyjnej. I dlatego, żeby uzupełnić straty, należy zastosować odpowiednie nawożenie.

Poprawne nawożenie murawy sportowej powinno zapewniać optymalną dostępność składników mineralnych w czasie całego okresu wegetacyjnego. Właściwe nawożenie polega na znajomości potrzeb nawozowych, tj. określenia ilości składników mineralnych, które należy dostarczyć, w celu uzyskania właściwej darni.

Zanim przystąpimy do nawożenia

Zanim rozpoczniemy wykonywanie zabiegu nawożenia, warto zapoznać się z aktualną zasobnością podłoża poprzez wykonanie badań gleby. Tego typu badania wykonują akredytowane stacje chemiczno-rolnicze w całej Polsce. Zanim dostarczymy próbkę gleby z boiska, należy ją poprawnie pobrać. Do tego celu służy laska glebowa, mała łopatka lub nóż. Pobiera się od 15 do 20 prób indywidualnych z powierzchni całego boiska, tak żeby uzyskać około 0,5 kg gleby z warstwy wegetacyjnej. Na rysunku 1 pokazano schemat miejsc, z jakich należy pobrać indywidualne próbki glebowe.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 23

 

TEKST i FOTO | Kamil Prokopiuk