Konserwacja sztucznego boiska w okresie zimowym

Zbliża się okres zimowy i powraca temat przygotowania boiska ze sztucznej trawy. Czasami pojawiają
się wątpliwości – czy można korzystać ze sztucznego boiska w okresie zimowym ?
Tak można ! a nawet trzeba, ale decyzje do jakiej temperatury poniżej 0*C należy podejmować mając
na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Sztuczna trawa jest odporna na
działanie niskich temperatur i może być użytkowana w warunkach zimowych.

Włókna trawy są badane w warunkach laboratoryjnych od około min. -30C do +50C. Materiał z
jakiego wykonane są włókna (PE) nie ulegnie uszkodzeniu nawet w niskich temperaturach
użytkowania ( poniżej 0*C ). Problemem podczas zimy może być wilgoć gromadząca się w zasypie
(szczególnie warstwa piasku, może tworzyć twardą skorupę). Dlatego w naszym klimacie zaleca się
stosowanie traw krótszych 45 mm, gdzie ilość piasku jest znacznie mniejsza niż przy trawach
typowych 60 mm. Badania dowodzą, że trawy 45 mm na matach elastycznych shockpad mają
mniejsze tendencje do zamarzania LUB zamarzają dużo później i na krócej w porównaniu z trawami
60 mm, do których sypana jest duża ilość piasku ok. 15 kg/m2.

Odśnieżanie.
Odśnieżanie może być dość inwazyjnym działaniem w niskich temperaturach, szczególnie kiedy na
boisku zalega dużo śniegu oraz przy występowaniu lodu.
Jeżeli użytkownik zamierza odśnieżać, powinien postępować wg instrukcji użytkowania i konserwacji
od producenta sztucznej trawy, ponieważ mechaniczne usuwanie śniegu może uszkodzić włókna
trawy.
Bezpiecznym rozwiązaniem – w porównaniu z pługami – są odśnieżarki, które będą jednak
czasochłonne szczególnie na boiskach pełnowymiarowych.

Standardowe zalecenia:
Odśnieżamy regularnie, nie pozwalając na kumulowanie się dużej ilości śniegu
Odśnieżamy najlepiej przy małym minusie rano lub późnym po południem (około -5*C)
Jeżeli nie mamy dostępu do odśnieżarek to stosujemy sprzęt typu mini traktor lub podobny z
zabezpieczonym spodem pługu (waga pojazdu zwykle około 700 kg z odpowiednim ogumieniem)
Odśnieżamy w kierunku linii autowych
Zostawiamy cienką warstwę śniegu na sztucznej murawie 2-4 cm jako warstwa bezpieczeństwa
Powstała po odśnieżaniu warstwa lodu powinna być usuwana manualnie
Po odśnieżeniu sprawdzamy czy nie naruszono łączeń między rolkami

Stosowania soli na sztucznych boiskach
Chociaż stosowanie soli na sztucznym boisku podczas zimy jest praktykowane przez Użytkowników i
jest to pomocna metoda, jednak większość Producentów trawy NIE poleca takiego rozwiązania. Nie
tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także ze względu na zdarzające się sytuacje odbarwień
na włóknach trawy (biały nalot). Niestety były też przypadki negatywnego wpływu soli na
zastosowany granulat. Osad soli może przytkać otwory drenażowe w spodzie trawy oraz wpłynie
negatywnie na interakcje piłki z murawą (toczność i odbicie piłki) czyli warunki gry i walory użytkowe.

Poza tym Producenci trawy stosują zapisy o NIE stosowaniu chlorku wapnia – a tym bardziej innych
mocniejszych związków! – ze względu na nieprzewidziane ‘reakcje’ i ryzyko reklamacji. Jeżeli
Użytkownik decyduje się na stosowanie soli lub chemii na sztucznym boisku, musi mieć świadomość,
że robi to na własną odpowiedzialność i powinien to konsultować z dostawcą nawierzchni i/lub
Wykonawcą.

Robert Złotnicki
Tel. 693 512 350