Nowe realizacje

Zmiany na lepsze

Przez ostatnie dziesięciolecia byliśmy świadkami zaniedbań i upadku infrastruktury sportowej. Niszczejące boiska, zapadające się stadiony, zarośnięte chaszczami tory kolarskie, zdewastowane baseny miejskie stały się niechlubną wizytówką polskiej infrastruktury sportowej.

Odwrócenie tego trendu nastąpiło kilka lat temu. Samorządy ocknęły się z letargu, a w budżetach miast zaczęto wygospodarowywać konieczne środki na uzdrowienie i odbudowę ośrodków sportowych.

Sulejówek
Wraz z ogłoszeniem przez UEFA w 2007 roku decyzji o organizacji w Polsce Mistrzostw Euro 2012, energicznie ruszyła machina budowlana. Oprócz głównych stadionów jest przygotowywana baza centrów pobytowych. To przede wszystkim one (poza stadionami-gospodarzami) będą wsparciem i zapleczem dla uczestniczących w mistrzostwach drużyn. Jako pierwsze centrum pobytowe, został oddany w zeszłym roku kompleks w podwarszawskim Sulejówku. Obiekt został wyposażony w najnowsze rozwiązania w branży budownictwa sportowego.

Brzeg
W wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach przygotowań do Euro 2012 znalazło się również Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu. Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego w latach 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”. Głównymi kryteriami podczas powstawania tego obiektu była najwyższa jakość i zaawansowane, nowoczesne rozwiązania technologiczne. W ramach projektu powstało pełnowymiarowe boisko naturalne (8085 m2) wraz z przyległymi dwoma boiskami treningowymi – naturalnym (6210 m2) i syntetycznym (7968 m2). Wokół głównego boiska została ułożona profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna z zakolami (5561 m2), wykonana zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi założeniami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF. W ramach bazy lekkoatletycznej użytkownicy mają do dyspozycji skocznię do skoku w dal i trójskoku, koło rzutu dysku i pchnięcia kulą, a także korytko do skoku o tyczce. Nad boiskami została wzniesiona trybuna z 2128 siedziskami. W zapleczach sportowo-klubowych o łącznej powierzchni 2233 m2 znajdują się między innymi szatnie dla zawodników i część administracyjna obiektu. Wysoką jakość i dbałość o estetykę wykończenia całego obiektu uzupełnia infrastruktura towarzysząca – chodniki, parking główny, parking dla VIP-ów, a także wydzielone pasma zieleni.

Inwestor: Urząd Miasta Brzeg.
Wykonawca: Konsorcjum Lider – Wrobis S.A.
Partner konsorcjum: Tamex Obiekty Sportowe S.A.
Partner konsorcjum: Energy Investors Sp. z o.o.
Wartość wykonanych robót brutto: 31 135 561,88 zł.

 


TEKST: NATALIA DĄBROWSKA
FOTO: ARCHIWUM FIRMY TAMEX