Nowy stadion w Barcinie

Po roku 2006 powstała koncepcja stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w mieście Barcin. Plany te zakładały budowę kliku obiektów w możliwie najbliższej sobie lokalizacji. Wybór padł na teren pomiędzy ulicami Dworcową, dra Stanisława Krzysia, Pakoską i LWP a Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Wspomniana koncepcja zakładała budowę krytej pływalni z łącznikiem do istniejącej hali widowiskowo-sportowej, stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi oraz zespołu zabawowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży

 

W 2008 r. zapadła decyzja, że pierwszeństwo realizacji otrzyma budowa krytej pływalni, którą uruchomiono 19 października 2010 r. W tym wyjątkowym dniu były prezydent Lech Wałęsa otrzymał tytuł Honorowego Obywatela województwa kujawsko-pomorskiego. W dniu 19 września 2011 r. oddano do użytku kompleks sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie, złożony z boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę, infrastruktury towarzyszącej i budynku sanitarno-szatniowego.

Projekt i finansowanie budowy stadionu

Następnie przystąpiono do prac związanych z budową stadionu w Barcinie. Zajęto się zaprojektowaniem i promocją inwestycji, poszukiwaniem źródeł finansowania i wyłonieniem wykonawców. W 2011 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Barcinie. Pierwszym elementem inwestycji była budowa stadionu wraz z budynkiem zaplecza, drugim zaś ukształtowanie na istniejącej skarpie miejsca na imprezy masowe. W 2013 r. sukcesem zakończyły się starania władz samorządowych – poparte przez posłów na Sejm RP Annę Bańkowską i Eugeniusza Kłopotka oraz marszałka województwa kujawsko pomorskiego Piotra Całbeckiego – o pozyskanie dotacji na budowę stadionu sportowego oraz budynku zaplecza w Barcinie. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało gminie Barcin środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. Całkowita wartość kosztorysowa zadania
inwestycyjnego wynosi 12 173 075 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 799 487 zł.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 15

 

TEKST – Jarosław Drozdowski, Hubert Stręk
FOTO – Grzegorz Smoliński; archiwum firmy BOSiR sp. z o.o.