Reklama

Piłka nożna w badaniach statystycznych

Badania klubów sportowych pokazują, że od wielu lat piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce. W 2010 r. we wszystkich klubach sportowych, łącznie z uczniowskimi klubami sportowymi i klubami wyznaniowymi, liczba ćwiczących piłkę nożną przekraczała ponad trzykrotnie liczbę ćwiczących drugi pod względem popularności sport w Polsce – piłkę siatkową, stanowili oni 36,9% ogólnej liczby 934 822 ćwiczących w klubach sportowych.

Największy odsetek ćwiczących piłkę nożną odnotowano w województwie opolskim (49,1% wszystkich ćwiczących) i podkarpackim (44,9%), natomiast najmniejszy w województwie podlaskim (25,6 %) i mazowieckim (27,7%).

Najwyższym wskaźnikiem uprawiających piłkę nożną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców mogły pochwalić się województwa – podkarpackie (17,4) i małopolskie (13,1). Wskaźnik ten był najniższy w województwach mazowieckim (5,7) i pomorskim (6,6).

W 2011 r. liczba klubów zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej (PZPN), wykazanych w badaniu polskich związków sportowych, wyniosła 6913, co stanowiło 40,7% wszystkich klubów zrzeszonych w polskich związkach sportowych. Od roku 2007, w którym ogłoszono decyzję o przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012, ich liczba wzrosła o 4,3%.

W 2011 r. w polskich związkach sportowych zrzeszonych było prawie 800 tys. sportowców. PZPN wykazał ponad 530 tys. zawodników i 8 tys. zawodniczek (67,5% ogółu zawodników w polskich związkach sportowych). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest, w sporcie seniorskim, wzrost zainteresowania piłką nożną wśród mężczyzn – liczba zawodników w przeciągu ostatnich pięciu lat wzrosła o ponad połowę. Wśród kobiet również widać rosnące zainteresowanie, po spadku liczby zawodniczek w latach 2008 i 2009, odnotowano ponownie wzrost.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 12

 

TEKST: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia