Piłka siatkowa w badaniach statystycznych

W 2012 r. reprezentacja Polski w piłce siatkowej po raz pierwszy w historii wygrała Ligę Światową i reprezentowała Polskę na Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie. Niniejsza notatka jest oparta na wynikach badań statystycznych1 realizowanych przez GUS i prezentuje dane na temat struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki.

Osoby trenujące siatkówkę w klubach sportowych

Piłka siatkowa jest drugim po piłce nożnej, pod względem liczby ćwiczących, sportem w Polsce. Według badania klubów sportowych za 2010 r., siatkarze stanowili 10,6% z 934 822 wszystkich osób ćwiczących w klubach sportowych (łącznie z uczniowskimi klubami sportowymi i klubami wyznaniowymi), w tym piłkę siatkową plażową uprawiało 2108 osób (2,1% ćwiczących siatkówkę).

Siatkówkę trenuje prawie tyle samo mężczyzn co kobiet (odpowiednio 49 605 mężczyzn i 49 830 kobiet). Piłka siatkowa jest najbardziej popularnym sportem kobiecym w Polsce (20,5% wszystkich kobiet ćwiczących), a wśród mężczyzn jest druga (7,2% wszystkich mężczyzn ćwiczących), po piłce nożnej.

Wśród trenujących w klubach sportowych największy odsetek ćwiczących piłkę siatkową odnotowano w województwie świętokrzyskim (14,5%) i lubelskim (13,8%), natomiast najmniejszy w województwach opolskim (6,6%) oraz dolnośląskim i lubuskim (po 7,3%).

Najwyższym wskaźnikiem uprawiających siatkówkę w przeliczeniu na 1000 mieszkańców mogły pochwalić się województwa podkarpackie (4,9) i małopolskie (4,0). Warto dostrzec także wysokie lokaty województw lubelskiego (3,5), warmińsko-mazurskiego (3,3) i podlaskiego (3,1) – położonych we wschodniej części Polski. Wskaźnik ten był najniższy w województwach opolskim (1,5) i dolnośląskim (1,6).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 12

 

TEKST: Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych i Warunków Życia