Promocja przez sport

Sport na sprzedaż

Stale rosnąca ilość powstających obiektów sportowo-rekreacyjnych sprawia, że zmienia się nie tylko rynek usług świadczonych w tych obiektach, ale zmienia się również sposób myślenia o ich przeznaczeniu, wykorzystaniu, a także promocji. W sytuacji kiedy kolejne baseny, boiska, hale, stadiony i inne podobne obiekty, powstające z inicjatywy lokalnych samorządów, nie tyle zapełniają wieloletnią lukę rynkową, jaką był brak dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych na prawdziwie europejskim poziomie, ile coraz częściej uzupełniają jedynie tę ofertę i zmuszone są walczyć o klienta, niezwykle ważne staje się właściwe określenie ich grupy docelowej oraz celów komercyjnych.

Co więcej, obiekty publiczne zmuszone są coraz częściej konkurować o odbiorcę z obiektami budowanymi przez inwestorów prywatnych, dla których właściwe zarządzanie i sprzedaż usług obiektu to biznesowe „być albo nie być”…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 3/2010


TEKST: JAREK SEMRAU
FOTO: ICON DIS PLAY LTD/B-FOCUSED LTD