Poprawić jakość murawy

Od korzeni

Troska o środowisko naturalne wykazywana przez społeczeństwo, władze i osoby odpowiedzialne za pielęgnację murawy sprawia, że coraz bardziej świadomie postrzegamy produkty i metody stosowane do utrzymania murawy  w dobrym stanie.

 

Poniżej przedstawiamy trzy zasady agronomiczne, które powinny ułatwić nam wybór produktów do zrównoważonej pielęgnacji murawy. Przedstawiamy również analizę źródeł azotu, dynamiki materii organicznej i potencjału gleby do regulacji zawartości wody i zatrzymywania składników pokarmowych. Powyższe czynniki stanowią podstawę równowagi ekonomicznej i ekologicznej w utrzymywaniu murawy sportowej.

Zasada agronomiczna nr 1 – obieg azotu
Podczas wyboru źródła azotu do zasilania murawy należy pamiętać o tym, że od naszego wyboru będzie zależało to, jak roślina będzie rosła. Pobieranie amonu różni się znacząco od pobierania azotanów. Podczas, gdy te drugie są pobierane biernie wraz z wodą i przechowywane w płynie komórkowym (wymuszają wydłużenie komórki), to amon jest pobierany tylko czynnie…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 4/2010

TEKST: TON TERLOUW, JOANNA DUDA
FOTO: ARCHIWUM FIRMY PROGRASS POLSKA