Rzeczowy inwestor to sukces projektanta

Głównym wykonawcą prac projektowych nowo powstającej, jednej z poważniejszych inwestycji Miasta Łodzi – stadionu żużlowego klubu „Orzeł Łódź” – została firma KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych Dariusz Majer.

Pracownicy z ogromnym entuzjazmem przyjęli wiadomość o wyłonieniu ich biura, gdyż stworzyło im to możliwość wzięcia udziału w przedsięwzięciu o charakterze nie tylko lokalnym, lecz także ogólnopolskim, a być może nawet europejskim.

Zdając sobie sprawę z powagi i wielkości zadania oraz oczekiwań inwestora, jeszcze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy firma podjęła stosowne działania o charakterze przygotowawczym.

Precyzyjne oczekiwania inwestora

Bardzo ważnym elementem jest wykonanie właściwego harmonogramu robót. Największym wrogiem projektanta jest zazwyczaj krótki czas przeznaczony na realizację zadania, dlatego należy działać wielokierunkowo. Podczas gdy załatwiane są sprawy formalne, takie jak: podkłady geodezyjne, decyzje
środowiskowe, warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe, badania gruntu itp., zespół architektów powinien już w tym czasie pracować nad kształtem i funkcją obiektu, a zespół terenowy wykonać inwentaryzacje budowlane i dendrologiczne.

O wiele łatwiej pracuje się dla inwestora, który jasno formułuje swoje oczekiwania, i takim bez wątpienia jest Miasto Łódź. Świadczy o tym nie tylko dobrze przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, nakreślający wielość zadania z rzadko spotykaną dbałością o szczegóły wykonania, lecz także merytoryczne konsultacje na etapie koncepcyjnym oraz błyskawicznie podejmowane decyzje.

Bardzo pomocne w pracy projektowej są konsultacje z użytkownikami innych obiektów o podobnej funkcji. Nie jest żadną ujmą korzystanie z doświadczeń ludzi, którzy swą wiedzą chcą się dzielić z innymi. W przypadku łódzkiej inwestycji, w kilku aspektach firmę projektową zainspirował stadion żużlowy w Toruniu, będący jednym z nowocześniejszych obiektów tego typu. Z uwagi na nieco inne założenia i potrzeby Łodzi oraz uwarunkowania terenowo-prawne nie można było za wiele skorzystać z rozwiązań architektoniczno-budowlanych, niemniej zdobyte informacje zaowocowały wprowadzeniem pewnych rozwiązań polepszających wartości użytkowe obiektu.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 13

 

TEKST – Dariusz Majer
WIZUALIZACJE – Archiwum Autora