Siewniki Vredo

Do boisk sportowych

Siewniki Vredo (Sport) zostały specjalnie zaprojektowane do dosiewu boisk sportowych. Krótki czas, w którym możliwe jest przeprowadzenie dosiewu jest ważnym czynnikiem skłaniającym do wyboru siewników Vredo.

Siewniki Vredo wprowadzają do gleby nasionko za pomocą znanego, unikatowego systemu podwójnych dysków, na odpowiednią głębokość. Kosztowne nasiona mają bezpośredni kontakt z żyzną ziemią. Są one dobrze zabezpieczone przed ptakami, nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, jednocześnie otrzymują optymalną ilość światła, powietrza i ciepła, aby co najmniej 95% nasion mogło wykiełkować. Dostępne są różne modele i typy siewników Vredo o odstępach zasiewu od 3,5 do 7,5 cm. Kompaktowe rolki dociskające wywołują dostateczny nacisk.

ŹRÓDŁO: prograss.pl