Unijne dotacje dla wytrwałych

Kluczowe wyzwania przy realizacji projektów unijnych

Decyzja o dofinansowaniu projektu, mimo że stanowi moment niewysłowionej radości przedstawicieli wnioskodawcy, jest dopiero początkiem drogi prowadzącej do otrzymania dotacji, skutecznej realizacji założeń inwestycyjnych oraz rozliczenia projektu.

Świadomość tej drogi oraz praw i obowiązków beneficjenta stanowi klucz do końcowego sukcesu przedsięwzięcia. Mimo sukcesywnie wprowadzanych udogodnień na poziomie Brukseli i państw członkowskich w zakresie wdrażania programów i procedur realizacji projektów, nadal są one dosyć skomplikowane. Przyjmujemy, że nasz projekt został skonstruowany prawidłowo. Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu, rzetelnej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz optymalnemu ujęciu funkcjonalnemu uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej oraz został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 4/2010

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ/AMT PARTNER