Stadion Miejski w Poznaniu

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Poznaniu trwa od 2002 roku, a po decyzji UEFA o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw UEFA EURO 2012 prace na stadionie nabrały szczególnego tempa. Miasto Poznań powierzyło zadania związane z kontynuacją rozbudowy spółce „EURO Poznań 2012”
Jaki będzie Stadion Miejski w Poznaniu po rozbudowie?
Stadion Miejski w Poznaniu będzie obiektem nowoczesnym, wielofunkcyjnym, stawiającym na promocję sportu, zdrowia i rekreacji. To obiekt klasy ELITE, który będzie areną EURO 2012 oraz wielu innych międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych.
Ponadto, każda z czterech trybun to nie tylko widownia, ale także tysiące metrów kwadratowych, gotowych do komercyjnego wykorzystania. We wnętrzach trybun zaprojektowane są przestrzenie na biura, sklepy, centra konferencyjne, bary, restauracje i kioski gastronomiczne. W trybunie nr 2 planowane jest otwarcie hotelu. Na widowniach dostępne będą luksusowe loże VIP oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych. Poznański Stadion będzie obiektem „inteligentnym” – wyposażonym w infrastrukturę do transmisji medialnej, nowoczesne telebimy, profesjonalne nagłośnienie oraz systemy bezpieczeństwa i monitoringu.

Wykonawca rozbudowy
Wykonawca rozbudowy Stadionu Miejskiego w Poznaniu dla potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Spośród czterech złożonych ofert wybrano konsorcjum firm: Hydrobudowa Polska SA (lider konsorcjum) oraz PBG SA, AK-BUD Kurant, Alpine Construction Polska z Krakowa, Alpine Bau Deutschland z Berlina oraz Alpine Bau GmbH z Austrii. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 15 grudnia 2008 roku. Poznań jako pierwsze miasto-gospodarz EURO 2012, zawarł kontrakt na budowę areny mistrzostw. Zakończenie budowy obiektu planuje się w czerwcu 2010 roku.

Projekt Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Forma architektoniczna obiektu
W miejscu rozebranych trybun I i III powstaną dwie nowe, które razem z trybuną II i IV łączą się w całe audytorium stadionowe. Boisko piłkarskie otaczać będą zatem cztery trybuny o konstrukcji żelbetowej, które wraz z zadaszeniem tworzą zwartą bryłę stadionu o nieco falistej powierzchni. Każda z trybun będzie zarówno widownią, jak i przestrzenią użytkową.
Dookoła całego obiektu będzie można przespacerować się długą, zewnętrzną promenadą.

Nad całym audytorium stadionowym zamontowane będzie membranowe zadaszenie, a obiekt wyposażony zostanie w systemy teleinformatyczne najnowszej generacji, umożliwiające transmisję medialną, także telebimy i nagłośnienie. W obiekcie funkcjonować będą systemy bezpieczeństwa: P/POŻ, dźwiękowy system ostrzegania DSO, telewizji dozorowej CCTV.

Pokrycie membranowe
Dach stadionu stanowi membranowe pokrycie koloru naturalnego jedwabiu, z widocznym – co 9 metrów – podziałem modularnym. Daje to wrażenie delikatnego pofalowania i płynności powierzchni. Ponadto, ujawnia się na płaszczyźnie gra światłocieni, dzięki wprowadzeniu łukowych rur, mocowanych do kratownic nośnych dachu pod kątem 90 stopni. W połaci dachu nad trybuną nr II wprowadzono wycięcie, w celu zapewnienia doświetlenia planowanej tam części hotelowej. Dach jest w tamtym miejscu ażurowy, tworzą go pionowe i poziome liny stalowe, na których przewiduje się umieszczenie elementów pnącej zieleni.
Szkielet całego zadaszenia ma konstrukcję stalową, na budowę której zostanie wykorzystane około 7 tys. ton stali. Oświetlenie stadionu zamontowane będzie w zadaszeniu obiektu.
1 czerwca 2009 roku przekazano plac budowy pod montaż stalowej konstrukcji zadaszenia obiektu. Do tego celu przeznaczono płytę główną boiska i czasowo wyłączono ją z użytkowania. To tutaj scalane będą poszczególne elementy czterech głównych kratownic, by potem móc osadzić je na trzonach podporowych, zlokalizowanych w narożnikach trybun. Jest to najtrudniejsza faza rozbudowy Stadionu. Do podniesienia kratownic zostanie użyty specjalistyczny sprzęt i postawione będą tymczasowe wieże, wspomagające proces montażu. Będzie to skomplikowany zabieg konstrukcyjny, ale także – niezwykle ciekawe przedsięwzięcie. W późniejszym okresie na kratownicach oraz zewnętrznych słupach żelbetowych oparte zostaną stalowe elementy łukowe, które podtrzymają pokrycie membranowe. Tak powstanie nad trybunami zadaszenie, które znacznie podwyższy standard obiektu i poszerzy jego możliwości w kontekście organizacji imprez masowych.

Widownia
Wszystkie miejsca na widowni projektuje się jako siedzące. Dla większej wygody uczestniczenia w widowiskach sportowych, na stadionie zamontowane zostaną dwa telebimy, umożliwiające oglądanie zbliżeń i powtórek wydarzeń dziejących się na boisku. Na trybunach przewiduje się zainstalowanie dwóch rodzajów krzesełek. Będą to krzesełka kubełkowe i składane, wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, na własnej konstrukcji stalowej. Ich wykończenie będzie zróżnicowane. Miejsca na trybunach będą ponumerowane, anatomicznie ukształtowane i trwale przytwierdzone do konstrukcji. Dla widzów – plastikowe, a dla VIP-ów, prasy, komentatorów TV – wyściełane. W loży prezydenckiej znajdą się siedzenia ze specjalnym pokryciem. Krzesełka będą montowane na widowni tak, aby uzyskać prawidłową widoczność i zachować odpowiednie przewyższenie.

Trybuna I
Trybuna I jest trybuną główną, przeznaczoną przede wszystkim dla zawodników, prasy i gości specjalnych. Istnieje tutaj jedna kondygnacja podziemna (-4,90), która pełni funkcję garażu dla super VIP-ów i zaplecza technologicznego basenów SPA dla zawodników. Projekt I trybuny przewiduje m.in.: szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, salki do rozgrzewek, łazienki, sauny, pokoje do masażu, pomieszczenia do badań medycznych, magazyny i pralnie. Na widowni zlokalizowane będą: strefa VIP, punkty gastronomiczne oraz pomieszczenia dla mediów.
Na poziomie -0,99 zlokalizowano przede wszystkim pomieszczenia związane z główną funkcją stadionu – czyli miejscem rozgrywania spotkań piłkarskich. Znajdzie się tutaj zaplecze dla zawodników, sędziów i osób im towarzyszących, a także zaplecze dla prasy, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne, zaplecze cateringu. Część kondygnacji przeznaczona jest na przyszłe inwestycje.
Na tym poziomie zlokalizowano również pomieszczenia związane z obsługą spotkań piłkarskich, tj. pomieszczenia dla sędziów, biuro delegata UEFA, biuro UEFA, pomieszczenia do badań medycznych i antydopingowych, pomieszczenie do ceremonii.
Aby zapewnić właściwy odbiór spotkania piłkarskiego jako widowiska medialnego, na poziomie -0,99 i +3,30 zlokalizowano pomieszczenia, przeznaczone dla mediów, takie jak: studia telewizyjne, pomieszczenia robocze, miejsca do miniwywiadów, do konferencji prasowych. Strefa mieszana to obszar, gdzie zawodnicy i media spotykają się w celu przeprowadzenia wywiadów itd. Zlokalizowana jest ona na drodze na boisko.
Poziom +3,30 to – głównie – pomieszczenia dla prasy, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne oraz zaplecze cateringu.
Poziom +6,60 to kondygnacja otwarta, która stanowi przede wszystkim ciąg komunikacyjny dla kibiców, prowadzi na niższe i wyższe audytoria trybun. Na tym poziomie wyznaczone zostały miejsca na punkty gastronomiczne, toalety, obszar wejściowy dla VIP-ów (w centralnej części), a także punkt medyczny, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowe.
Poziom +10,23 to poziom przeznaczony dla VIP-ów, a także na restauracje, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowotechniczne, pomieszczenia dla służb specjalnych (na dwóch poziomach: +10,23 i półpiętro +13,93).
Poziom +15,84 to przestrzenie dla prasy – z biurami, studia telewizyjne, pokój realizatorski, zaplecze socjalne dla pracowników, zaplecze magazynowe cateringu, pomieszczenia magazynowo-techniczne, część kondygnacji jako poziom techniczny, przeznaczona m.in. na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne.
Poziom +19,80 stanowi głównie ciąg komunikacyjny dla kibiców podążających na wyższe audytorium trybuny. Na tym poziomie również zostały wyznaczone miejsca na punkty gastronomiczne i toalety.
Na poziomie +24,09 trybuny I znajduje się powierzchnia pod przyszłe zadania – istnieje możliwość jej zagospodarowania przez właściciela stadionu w późniejszym czasie.

Trybuna II (od strony fortu VIII):
Trybuna II jest trybuną przeznaczoną dla kibiców. Jest to istniejąca trybuna z dobudowanym III poziomem widowni. Kondygnacje nadziemne przeznaczone są na pobyt ludzi:
:: poziom 0,00 – głównie pozioma komunikacja dla widzów i zaplecze sanitarne; adaptacja trybuny polega na stworzeniu niewielkiego zaplecza magazynowego cateringu i wyznaczeniu miejsc na punkty gastronomiczne;
:: pośrednie poziomy pomiędzy klatkami schodowymi wykorzystane są na zaplecze sanitarne;
:: na poziomach +6,60, + 10,02, +13,32, +16,62 przewidziano powierzchnie, na których będzie zlokalizowany hotel;
:: poziom +20,13 – pozioma komunikacja widzów z trybuny, wyznaczone miejsca na punkty gastronomiczne.

Trybuna III (boczna, od ul. Bułgarskiej):
Trybuna III jest trybuną dla kibiców i gości. Pięć kondygnacji nadziemnych przeznaczonych jest na pobyt ludzi. W jej wnętrzu przewidziana jest przestrzeń na restauracje, punkty cateringowe, pomieszczenia konferencyjne i magazynowo-techniczne.
Poziom 0,00 jest do wykorzystania pod przyszłe inwestycje. Dodatkowo, niewielką część tej kondygnacji stanowi zaplecze magazynowe cateringu, chłodnie, pomieszczenia socjalne i techniczne.
Na poziomie +3,30 zlokalizowano kuchnię, pomieszczenia wypoczynkowe dla personelu, biura, sanitariaty i magazyny. Przewidziana jest także powierzchnia na dwa pomieszczenia konferencyjne – na 25 i 50 osób – oraz na pracownię fotograficzną.
Poziom +6,60 to kondygnacja otwarta, która stanowi przede wszystkim ciąg komunikacyjny dla kibiców podążających na niższe i wyższe audytoria trybun. Na tym poziomie wyznaczono miejsca na punkty gastronomiczne, toalety i – w niewielkiej części – zaplecze cateringu oraz magazyn.
Poziom +10,23 to poziom przeznaczony dla VIP-ów (26 boksów i restauracja) oraz na pomieszczenia magazynowo-techniczne, pokój wypoczynkowy i punkt medyczny.
Poziom +15,84 jest poziomem technicznym, zupełnie zamkniętym dla widzów i osób z zewnątrz. Zlokalizowane są tu pomieszczenia techniczne, m.in.: na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne.

Poziom +19,80 stanowi głównie ciąg komunikacyjny dla kibiców podążających na wyższe audytorium trybuny. Na tym poziomie wyznaczono także miejsca na punkty gastronomiczne i toalety.
Poziom +24,09 to powierzchnia przewidziana do zagospodarowania przez właściciela stadionu w późniejszym czasie.

Trybuna IV
Trybuna IV (istniejąca) to widownia dla kibiców, a jej wnętrze zostanie przeznaczone na zaplecze imprez artystycznych. Ma cztery kondygnacje nadziemne:
:: poziom 0,00 – wykorzystany będzie jako zaplecze imprez widowiskowych (koncertów, przedstawień itp.),
:: poziom +3,30,
:: poziom +6,60 – kondygnacja otwarta; na tym poziomie wyznaczono miejsca dla widzów niepełnosprawnych, z dostępem do wind; również punkty gastronomiczne;
:: poziom +9,90,
:: poziom +15,5.

Warunki dla niepełnosprawnych
Obiekt spełnia wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Co więcej, zapewnione będą specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych wzrokowo i słuchowo.
W projekcie obiektu widzowie na wózkach wraz z opiekunami mają zapewnione miejsca w pierwszym rzędzie na trybunie nr I i nr III – łącznie 184 stanowiska (również dla osób towarzyszących). Na potrzeby Euro 2012 miejsca dla osób niepełnosprawnych zaadaptuje się także na trybunie nr IV (dodatkowe 50 miejsc). Dostęp na wyższe kondygnacje zapewniają windy, a przestrzenie widowni wyposażone będą w specjalne podjazdy dla wózków. Przewidziane jest wykonanie miejsc siedzących – na podwyższonych pozycjach, zapewniające otwarty widok na płytę boiska. Ponadto, planuje się wydzielenie części stoiska cateringu, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym wygodny i bezkolizyjny dostęp do punktów z napojami i z żywnością. W toaletach zapewnione będą wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Pojemność Stadionu
Po modernizacji, stadion, wraz z istniejącymi trybunami nr II i nr IV, będzie mógł pomieścić 45 830 widzów siedzących. Liczba ta zmniejszy się na czas meczów turnieju Euro 2012, ponieważ część przestrzeni widowni zostanie wykorzystana na zainstalowanie infrastruktury medialnej – zatem ilość miejsc netto na czas turnieju Euro 2012 wynosić będzie 41 018.

Aktualnie na budowie
W Poznaniu gotowe są już trybuny II i IV (zadaszona). Ziemne trybuny nr I i III zostały wyburzone, a w ich miejsce stawiane są nowe – żelbetowe. Każdego dnia na stadionie przybywa nowych elementów, a postępy widoczne są gołym okiem. Praca wre, zwykle między godziną 7.00 a 22.00. Żurawie, dźwigi, koparki, wywrotki i ponad 250 osób codziennie ciężko pracuje na placu budowy.

Trybuna nr I:
::
 po odwodnieniu terenu przystąpiono do robót zasadniczych. Zakończone są prace fundamentowe. Trwa teraz budowa czwartej kondygnacji (wliczając podziemną) – powstają konstrukcje monolityczne i prefabrykaty.

Trybuna nr III:
:: trwają prace na czwartej kondygnacji naziemnej – belki prefabrykowane, belki podaudytoryjne oraz elementy klatek schodowych.

Zadaszenie:
::
 w kwietniu zakończono montaż ram, wspierających konstrukcję zadaszenia za Trybuną II;
:: budowane są cztery trzony wspierające konstrukcję stalową dachu
:: trwa ostatni (szósty) etap betonowania;
:: 1 czerwca 2009 płyta główna boiska została wyłączona z użytkowania, by udostępnić plac budowy pod scalanie elementów konstrukcji zadaszenia. Prace te potrwają do końca września 2009.
Stan realizacji prac: 118 % (w odniesieniu do harmonogramu).

Nadchodzący sukces
Zmodernizowany Stadion Miejski w Poznaniu będzie pierwszym polskim stadionem na Euro 2012, który zostanie oddany do użytku. Po ogłoszeniu decyzji UEFA w maju 2009 roku jest już pewne, że w Poznaniu odbędą się mecze Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wbrew różnym spekulacjom, rozbudowa stadionu przebiega zgodnie z planem, a przygotowania do turnieju idą pełną parą.


TEKST I FOTO | Spółka Euro Poznań 2012