SKS – największy w historii program zajęć sportowych

 • Ponad 42 mln zł
 • 530 tys. zajęć sportowych
 • 260 tys. uczestników
 • 70 sportów
 • 14 tys. grup ćwiczebnych
 • 13 tys. nauczycieli

To liczby opisujące Program Szkolny Klub Sportowy realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. SKS to systematyczne i ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

– Szkolny Klub Sportowy już dziś przynosi realne efekty a tegoroczna edycja to tylko preludium. W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten cel do ponad 54,5 mln zł – mówi Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

W 2018 roku, dzięki zwiększonemu budżetowi, Programem SKS zostaną objęte wszystkie gminy w Polsce!

Szkolny Klub Sportowy otwarty dla wszystkich uczniów

Największy w historii program zajęciowy, angażujący tak dużą liczbę uczestników został wdrożony w 2017 roku. Aby sprostać wyzwaniu organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego głównie na terenie obiektów szkolnych w wymiarze ogólnopolskim zapewniono finansowanie na dotychczas niespotykaną skalę. Na realizację Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę 42,6 mln zł. Dzięki tym środkom zorganizowano 530 tys. zajęć dla dzieci i młodzieży w ponad 70 sportach. Zróżnicowane sportowe lekcje prowadzone są przez ponad 13 tys. nauczycieli wychowania fizycznego w około 14 tys. grupach ćwiczebnych.

Celem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt.

Stale zwiększamy ofertę ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyliśmy realne narzędzia wsparcia systemowego. Dzięki temu w bieżącym roku ministerialnymi programami zostało objętych o 37% więcej dzieci niż w 2015 roku – mówi minister Witold Bańka.

Partnerem Programu Szkolny Klub Sportowy został PKN Orlen.

Od lat, firma PKN Orlen, jest bardzo silnie związana ze sportem i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele warunków musi zostać spełnionych abyśmy mogli cieszyć się z sukcesów. Wiemy bowiem, że tylko ciągłe zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, pozwoli nam w przyszłości ponownie przeżywać takie chwile, jak choćby niedawny występ polskich lekkoatletów w Londynie – powiedział Zbigniew Leszczyński członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN

sks-0191Wychowanie, edukacja, trening, ROZWÓJ

Program Szkolny Klub Sportowy to obok systematycznych zajęć także ewaluacja, która składa się z trzech podstawowych elementów:

 1. Wielowymiarowa ocena sytuacji w zakresie sportu dzieci i młodzieży – ogólna ocena            funkcjonowania Programu SKS.
 2. Badanie nieprawidłowości postawy i masy ciała u dzieci i młodzieży – pomiary antropometryczne oraz nieinwazyjne oględziny ortopedyczne. Naszym celem jest uświadamianie oraz zapobieganie pogłębiania wad postawy oraz nieprawidłowej masy ciała. Regularna aktywność fizyczna jest sposobem na odwrócenie niepokojących statystyk.
 3. Badanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży – nauczyciele uczestniczący w programie realizują testy (pomiary somatyczne oraz trzy próby sprawności fizycznej – zwis na drążku, bieg na 50 m, bieg na 600/800/1000 m). Wyniki przeprowadzonych testów pozwolą na szczegółową ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie. Kooperacja z Programem Narodowa Baza Talentów pozwoli na identyfikowanie sportowych talentów

ProgramSKS

Program Szkolny Klub Sportowy realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Powstała platforma www.szkolnyklubsportowy.pl, na którą składa się dziennik elektroniczny. Uruchomiliśmy także aplikację mobilną dla nauczycieli.

Aplikacja SKS to możliwość:

 • uzupełniania tematów i obecności,
 • odwoływanie i odrabianie zajęć,
 • stoper do testów sprawnościowych,
 • funkcja S.O.S – kontakt z rodzicem w kryzysowej sytuacji.

Za koordynację tego zadania odpowiada Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, krajowy operator Programu SKS.

Cel: upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży

Już w tym roku znacząco zwiększyliśmy środki na sport powszechny, podwyższając finansowanie w ciągu dwóch lat o 46%. W 2018 roku na realizację działań z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży przeznaczymy rekordową kwotę ponad 226 mln zł! Oznacza to wzrost aż o 93% (!) w stosunku do 2015 roku.

 

ŹRÓDŁO I FOTO – Ministerstwo Sportu i Turystyki