Arena Będzin

W Będzinie powstanie nowoczesna arena sportowa. Ale to nie wszystko. Zagospodarowany zostanie również teren wokół. Pojawi się m.in. przystań wodna, plaża i amfiteatr

 

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wybudowany nowoczesny obiekt sportowy zlokalizowany w Będzinie przy ul. Sportowej 20, według wytycznych programu funkcjonalno-użytkowego i założeń projektowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami funkcjonalno-użytkowymi oraz przepisami prawa. Na obiekt sportowy składać się będzie budynek wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z lokalizacją niezbędnych elementów zagospodarowania terenu w postaci ciągów komunikacji pieszej oraz kołowej, placów gospodarczych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, miejsc postojowych, nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej oraz ogrodzeń. Ponadto zaprojektowano lokalizację nowego zjazdu na przedmiotowy teren opracowania z ul. Józefa Piłsudskiego od strony południowej oraz przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Sportowej od strony północnej.

tam_022Przeznaczenie

W ramach niniejszej inwestycji Tamex Obiekty Sportowe S.A. zaprojektuje, a następnie wybuduje wielofunkcyjną halę sportową z pomieszczeniami zaplecza szatniowego, pomocniczymi oraz częścią przeznaczoną na lokalizację pomieszczeń komercyjnych. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe, a część projektów została już zaakceptowana przez inwestora.

Technologia

Budynek zostanie wykonany w technologii zakładającej główną konstrukcję, w postaci szkieletowej, żelbetowej posadowioną na żelbetowych fundamentach. Budynek będzie zadaszony dachem płaskim, dwuspadowym o konstrukcji stalowej. Zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zlokalizowano w centralnej części terenu. W przestrzeni obiektu planuje się lokalizację hali sportowej, ogólnodostępnych toalet, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pomieszczeń szatniowych, a także pomieszczeń magazynowych.

Obiekt będzie podłączony do istniejącej miejskiej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej i sieci gazowej. Ścieki sanitarne planuje się odprowadzić do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej a następnie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu przewiduje się podłączyć do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej a następnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Trzy strefy

Obiekt zostanie podzielony na trzy strefy funkcjonalne:

  • strefę hali sportowej wraz z trybuną stałą przeznaczoną dla 2033 osób oraz trybuną mobilną przeznaczoną dla 456 osób, w tym 6 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach,
  • strefę zaplecza hali zawierającą podstawowe, obowiązkowe pomieszczenia pomocnicze: szatnie, przebieralnie, łazienki z toaletami, pokoje dla trenerów, pomieszczenia dla sędziów oraz niezbędne pomieszczenia techniczne i magazynowe,
  • strefę komercyjną zawierającą pomieszczenia usługowe przeznaczone na wynajem czasowy.

To dopiero początek

Otoczenie również zmieni się nie do poznania. Powstanie strefa rekreacji i wypoczynku, która ma być miejscem spotkań mieszkańców i nie tylko. Pojawi się przystań wodna, nie zabraknie też punktów gastronomicznych. Oprócz tego zostanie wybudowana kaskada wodna wraz z fontannami i nową iluminacją oraz amfiteatr z trybunami widowiskowymi. Mają tam się odbywać różnego rodzaju imprezy kulturalne. Na tym nie koniec, zostaną wybudowane trybuny nadrzeczne, w których nie zabraknie strefy do leżakowania z jednoczesną możliwością kibicowania. Miasto zakłada, że będzie można oglądać transmisje na telebimie. Arena będzie mieć taras z widokiem na bulwary. Przy bulwarach ma powstać również plaża.

Kontakt:

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a 01-793 Warszawa

tel.: 22 556 24 23 faks: 22 556 24 22

www.tamex.com.pl

biuro@tamex.com.pl

TEKST I WIZUALIZACJE – Firma Tamex Obiekty Sportowe S.A.