Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2015

Celem Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne oraz inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Aplikowanie do programu przebiega dwuetapowo: pierwszy etap – zgłoszenie do Planu Wieloletniego, drugi etap – zgłoszenie do Planu Rocznego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do Planu Rocznego i akceptacja przez Ministra złożonego do Ministerstwa wniosku inwestycyjnego.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem:

  1. zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
  2. zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% wydatków kwalifikowanych;
  3. zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej – Centralny Ośrodek Sportu lub instytut badawczy – Instytut Sportu – do 99% wydatków kwalifikowanych.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „BOISKA I STADIONY” NR 14

 

ŹRÓDŁO – Ministerstwo Sportu i Turystyki
OPRACOWANIE – Redakcja