Współpraca i dialog – Konferencja PZPN „Bezpieczny Stadion”

Blisko 400 przedstawicieli świata sportu, klubów piłkarskich i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych wzięło udział w XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczny stadion”, która odbyła się 30 października 2014 roku podczas Targów Kielce. Konferencja ta to czas dialogu pomiędzy przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej a Komendą Główną Policji.

 

– Poprawa bezpieczeństwa na polskich stadionach to przede wszystkim współpraca i dialog. Dosyć istotnym jej elementem jest współpraca z kibicami. Dlatego też Minister Sportu wspiera wspólny z PZPN projekt „Kibice razem” – mówił w czasie otwarcia konferencji Adam Giersz z Ministerstwa Sportu i Turystyki i dodał, że konferencja jest istotnym przyczynkiem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Marc TIMMER – Dyrektor Departamentu Stadionów i Bezpieczeństwa UEFA, który na wstępie prezentacji podkreślił, że w Polsce dokonał się ogromny postęp, z czego powinniśmy być dumni.

W uroczystym otwarciu dyskusji udział wzięli m.in. wiceprezes Zarządu Targów Kielce Bożena Staniak, Komendant Główny Policji Marek Działoszyński i Prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Panele dyskusyjne

W opinii uczestników tegoroczna edycja konferencji przejdzie do historii za sprawą dwóch paneli dyskusyjnych. W pierwszym panelu, strategicznym, udział wzięli: Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Adam Giersz – doradca Ministra Sportu i Turystyki oraz Zbigniew Boniek – Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prelegenci omówili szereg zagadnień podzielonych na pięć grup tematycznych – współpraca ze środowiskiem kibiców, przejazdy kibiców, pirotechnika i incydenty, prawo, współpraca organizatora z Policją. Podczas dyskusji Komendant Główny Policji zachęcał środowisko kibicowskie do aktywniejszego dialogu z pozostałymi stronami sceny futbolowej, przede wszystkim z Policją. Z kolei Prezes PZPN zaapelował o rozwagę w postępowaniu z „problemem pirotechniki”, wykazywał potrzebę inteligentnego podejścia do tego zagadnienia oraz bardziej wychowawczej polityki w stosunku do młodych ludzi, która powinna zastąpić dotychczasową politykę karania. W drugim panelu, operacyjnym, uczestniczyli praktycy parający się zagadnieniem organizacji meczów piłki nożnej. Stronę futbolową reprezentowali: Marek Doliński z Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN oraz Dariusz Guzikowski z klubu sportowego Arka Gdynia, natomiast z ramienia Policji udział wzięli: Dariusz Dymiński z Komendy Głównej Policji i Grzegorz Baczyński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Konferencja prasowa

Goście tegorocznej konferencji, która od wielu lat odbywa się podczas Targów Kielce, spotkali się również z mediami z całej Polski. Blisko 30 dziennikarzy wzięło udział w konferencji prasowej, która odbyła się w Biurze Prasowym Targów Kielce. Podczas spotkania Prezes PZPN oraz Komendant Główny Policji odpowiadali na pytania dotyczące między innymi wzajemnej współpracy czy systemu identyfikacji kibiców.

– Często uczestniczę w wydarzeniach sportowych na całym świecie i muszę przyznać, że Polska nie tylko dorównuje, ale też nierzadko wyprzedza inne kraje pod względem organizacji imprez, bezpieczeństwa czy ich wizerunku. W naszym kraju co tydzień odbywa się ponad 7700 meczów, dlatego częściej powinniśmy patrzeć na to, że znakomita większość z nich kończy się sukcesem – zarówno tym organizacyjnym, jak i tym związanym z bezpieczeństwem kibiców – mówił podczas konferencji Zbigniew Boniek, Prezes PZPN.

Nagrody Fair Play

Konferencji „Bezpieczny stadion” tradycyjnie towarzyszyła wielka Gala Fair Play, podczas której wręczone zostały prestiżowe nagrody dla klubów piłkarskich oraz osób za wieloletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w obiektach piłkarskich

 

TEKST I FOTO – Targi Kielce