Wzrosły akcje firmy Tamex

Debiut na NewConnect

Kurs akcji spółki Tamex Obiekty Sportowe wzrósł na otwarciu w debiucie na NewConnect o 29,63%, do 7 zł. Firma działa na polskim rynku budownictwa sportowego w zakresie średnich i dużych obiektów.

Realizuje inwestycje „pod klucz” wraz z wyposażeniem gotowych obiektów. Większość prac przy projekcie wykonuje sama, a część (np. roboty ogólnobudowlane) zleca podwykonawcom. Strategia na najbliższe lata zakłada wykonywanie całego projektu we własnym zakresie, bez angażowania podwykonawców.