Newsy z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju infrastrukturylekkoatletycznej na rok 2015.

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

Szczegóły: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-rozwoju-infrastruktury-lekkoatletycznej

 


 

Program budowy hal tenisowych na 2015

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program budowy hal tenisowych. Program określa zasady udzielania wsparcia finansowego na budowę lub modernizację hal tenisowych.

Celem Programu budowy hal tenisowych jest rozwój bazy obiektów sportowych umożliwiających całoroczne prowadzenie szkolenia przez Polski Związek Tenisowy, zapewniających optymalne warunki do treningu, podniesienie poziomu sportowego, a także upowszechnianie gry w tenisa.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać się mogą:

a. jednostki samorządu terytorialnego;

b. publiczne szkoły wyższe;

c. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wnioski inwestycyjne należy złożyć w okresie do 15 kwietnia 2015 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-budowy-hal-tenisowych-na-2015

 


 

Plan Wieloletni

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że zatwierdzona została aktualizacja Planu Wieloletniego do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Wprowadzenie inwestycji do Planu Wieloletniego oznacza możliwość przyznania przez Ministra dofinansowania na realizację zadania, pod warunkiem spełnienia wymagań II etapu aplikowania do Programu – zgłoszenie do Planu Rocznego.

W przypadku chęci ubiegania się o wpisanie inwestycji do Planu Rocznego na rok 2015 należy, w terminie do 16 marca 2015 roku, przesłać do Ministerstwa stosowne dokumenty potwierdzające przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji.

Szczegóły: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/plan-wieloletni

 


 

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2015

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015.

Celem Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów. Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne oraz inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające  zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.

Aplikowanie do programu przebiega dwuetapowo: pierwszy etap – zgłoszenie do Planu Wieloletniego, drugi etap – zgłoszenie do Planu Rocznego (termin złożenia dokumentów do 16 marca 2015 r.).

Szczegóły: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dlasportu-edycja-2015

 


 

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2015

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej na 2015 rok.

Celem Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej jest rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej w poszczególnych regionach, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych obiektów sportowych na terenie całego kraju. Program obejmuje w szczególności obiekty ogólnodostępne i umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Szczegóły: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-dis/program-rozwoju-regionalnej-infrastruktury-sportowej