Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS ma już 10 lat.

W dniu 10 grudnia w Centrum Olimpijskim przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4 odbyła się uroczystość podczas, której podsumowano 10 lat działania IAKS Polska.

Podczas spotkania obecni byli założyciele polskiego oddziału IAKS Polskaz p. Andrzejem Kraśnickim pierwszym Prezesem Stowarzyszenia na czele, przedstawiciel międzynarodowych struktur IAKS International p. Klaus Meinel Sekretarz Generalny, jak również przedstawiciele świata sportu z Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w Polsce.

Stowarzyszenie poprzez swoje działania aktywizuje firmy, jednostki samorządu terytorialnego, kluby, stowarzyszenia, federacje sportowe oraz projektantów i architektów – wskazując i wytyczając nowe trendy w funkcjonowaniu sektora infrastruktury sportowej w Polsce.  IAKS był organizatorem m.in. konkursów „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy Obiekt bez Barier” – Ideą obu konkursów było wyłonienie obiektów sportowych wyróżniających się wybitnymi walorami architektonicznymi, właściwym przystosowaniem do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz przyjaznych środowisku.

„Przez ostatnie 10 lat polski oddział IAKS zanotował wiele ogólnokrajowych sukcesów.  Niewątpliwie naszym największym przedsięwzięciem było zorganizowanie Forum Moje Boisko. Orlik 2012. W latach 2008 – 2010 w organizowanych przez nas Forach wzięło udział ponad 3000 odwiedzających i prawie 200 wystawców związanych z infrastrukturą sportową.” – mówi Prezes Zarządu IAKS, Zbigniew Klonowski.

IAKS Polska od pierwszych dni funkcjonowania aktywnie wspiera oraz kreuje inicjatywy, które wpływają na rozwój infrastruktury sportowej w Polsce. Stowarzyszenie planuje w grudniu przyszłego roku zorganizowanie międzynarodowego Kongresu poświęconego rozwojowi infrastruktury rekreacyjno sportowej bazując na doświadczeniach Kongresu organizowanego co dwa lata w Kolonii przez IAKS International.