Ruszyła polska edycja

Konkurs na najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny

Polski Komitet Olimpijski wraz z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS Polska) oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich organizuje konkurs na „Najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny”.

Laureaci głównych nagród zostaną automatycznie zakwalifikowani do międzynarodowego konkursu organizowanego od 1987 roku przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

Celem konkursu jest nagrodzenie obiektów, które wyróżniają się wybitnymi walorami architektonicznymi i funkcjonalnymi, w najwyższym stopniu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najlepszy obiekt sportowy i rekreacyjny” oraz „Najlepszy obiekt bez barier”.

Do konkursu można zgłaszać obiekty zbudowane bądź zmodernizowane w ciągu ostatnich 5 lat i oddane do użytkowania nie później niż do 31 grudnia 2011 roku. Mogą to być stadiony, hale sportowe, boiska piłkarskie (w tym Orliki), tereny rekreacyjne, a także mniejsze obiekty, np. sale gimnastyczne. Oceny obiektów dokona jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele PKOl, PKPar, IAKS Polska oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 26 października 2012 roku. Mogą ich dokonać użytkownicy lub operatorzy obiektów, inwestorzy, architekci – generalni projektanci oraz wykonawcy. Zgłoszenia dokonuje się pisemnie poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej najlepszyobiekt.pl. Do formularzy należy dołączyć plany i zdjęcia obiektów.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14 grudnia 2012 roku. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie w styczniu 2013 roku. Dodatkowo w polskiej edycji konkursu przewidziane jest głosowanie dla internautów, którzy wybiorą najlepszy obiekt.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Polska może poszczycić się wieloma osiągnięciami w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej. W ostatnim czasie powstało w naszym kraju wiele nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Są to zarówno duże stadiony zbudowane lub zmodernizowane w związku z organizacją EURO 2012, jak również średnie i małe obiekty. Dlatego postanowiliśmy zainaugurować konkurs w Polsce i promować krajowe obiekty na arenie międzynarodowej.

Jakub Wacławek, przewodniczący jury, Stowarzyszenie Architektów Polskich
Obiekt zgłoszony do konkursu powinien wyróżniać się poprzez dobrze dobrane materiały budowlane, energooszczędne technologie budowlane, innowacyjność, właściwe zintegrowanie obiektu z otoczeniem, niskie koszty eksploatacji oraz walory estetyczne, jednocześnie zapewniając jak najlepsze wykorzystanie funkcji sportowych i rekreacyjnych oraz dostępność dla wszystkich użytkowników, także dla osób niepełnosprawnych.

Longin Komołowski, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego
Stwarzanie w sporcie i rekreacji równych szans osobom niepełnosprawnym odgrywa kluczową rolę. Cieszę się, że twórcy nowoczesnych obiektów sportowych konstruują budowle z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tych osób. Dzięki temu przełamujemy bariery, dajemy szansę i zaszczepiamy w nich jakąś pasję.