Reklama

Kategoria: ZARZĄDZANIE

Stan techniczny obiektów sportowych – czy już bić na alarm?

Jesteś zarządcą obiektu sportowego lub sportowo-widowiskowego? Zależy ci na bezpieczeństwie uczestników imprez organizowanych na jego terenie? Na pewno tak! A czy jesteś przekonany, że twój obiekt jest w pełni bezpieczny dla tych, którzy w nim przebywają? Jeśli nie, to przeczytaj poniższy tekst, a jeśli tak, to… też go przeczytaj

Programy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

Cel i obszar inwestowania: Cel programu ukierunkowany jest na rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym. Inwestycje realizowane w ramach programu obejmują budowę obiektów specjalistycznych, spełniających najwyższe standardy międzynarodowe, które mogą stać się areną ważnych zawodów sportowych i imprez masowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej.

Dotacje Ministerstwa Sportu i Turystyki na boiska i stadiony

Powoli kończą się inwestycje na budowę boisk i stadionów realizowane ze środków unijnej perspektywy 2007–2013. Program „Orlik” także mamy już za sobą. Nim przyjdą konkursy w ramach nowego unijnego rozdania, nadal jednak dostępne będą dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

14 marca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423). Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu zastosowania PZP z 14 000 do 30 000 euro i to do wszystkich kategorii zamawiających.

O bezpieczeństwie imprez niemasowych

Obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (BezImpMasU) z 2009 r. nie jest pierwszą ustawą regulującą tę tematykę – poprzedzała ją ustawa z 1997 r. o identycznej nazwie. Przez lata obowiązywania tych aktów prawnych podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych zdążyła się już upowszechnić.

Inicjatywa JESSICA na stadionie i w hali

Od czasu do czasu słyszymy o nowych obiektach sportowych realizowanych w znacznej części z dotacji unijnych, głównie w ramach środków RPO. Jednak to nie jedyne źródło finansowania z Unii tego typu inwestycji. Możliwość wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek stwarza także inicjatywa JESSICA.

Kary umowne

Co warto o nich wiedzieć? Niemalże wszystkie umowy na realizację zamówień publicznych zawierają klauzule dotyczące kar umownych. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, jak skutecznie można zastrzec kary umowne oraz jak można…

Marketing sportowy

Ty też masz sport we krwi Działania marketingowe stają się istotnym elementem funkcjonowania MOSiR-ów. Od kilku lat w ich strukturach są wyodrębniane działy marketingu, zajmujące się przygotowywaniem planów marketingowych mających na celu poprawę rentowności, realizację…

PPP

Na sportowo O partnerstwie publiczno-prywatnym mówi się w Polsce od dawna. Temat nierzadko jest przedstawiany jako panaceum na chroniczny deficyt samorządów i brak środków na inwestycje. Jednak z biegiem lat wzbudzał także kontrowersje, wzmacniane dodatkowo…

Inicjatywa JESSICA

Nowe środki Wszystkie źródła dotacji na inwestycje sportowe w ramach perspektywy budżetowej 2007–2013 powoli wysychają. Jednak sportowo-rekreacyjne projekty miejskie mają szansę realizacji dzięki nowym środkom pozadotacyjnym, w tym w ramach inicjatywy JESSICA. O bezzwrotne dotacje…

Efektywna promocja regionu

Działaj skutecznie Czy jednostki samorządu terytorialnego pozostają w tyle za sektorem biznesowym w zakresie wykorzystania Internetu jako medium reklamowego? Świadomość ważnej roli Internetu wśród przedstawicieli samorządów wciąż rośnie, tak jak rośnie pozycja Internetu jako kluczowego…

Eurofundusze

Unijne ostatki Rok 2011 przyniósł kilka istotnych zmian w funduszach unijnych dostępnych w naszym kraju. Alokacje na konkursy w ramach programów regionalnych i krajowych zostały już niemalże wyczerpane. Pojawiło się jednak światełko w tunelu dla…

Ustawa o sporcie

Nowe oblicze Do tej pory sprawy sportu były regulowane przez dwie ustawy: ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym. Celem nowej regulacji jest ich zastąpienie jednym aktem prawnym – ustawą o sporcie –…

Promocja przez sport

Sport na sprzedaż Stale rosnąca ilość powstających obiektów sportowo-rekreacyjnych sprawia, że zmienia się nie tylko rynek usług świadczonych w tych obiektach, ale zmienia się również sposób myślenia o ich przeznaczeniu, wykorzystaniu, a także promocji. W…

Unijne dotacje dla wytrwałych

Kluczowe wyzwania przy realizacji projektów unijnych Decyzja o dofinansowaniu projektu, mimo że stanowi moment niewysłowionej radości przedstawicieli wnioskodawcy, jest dopiero początkiem drogi prowadzącej do otrzymania dotacji, skutecznej realizacji założeń inwestycyjnych oraz rozliczenia projektu. Świadomość tej…